Patvirtinti pirmieji „startuolių“ projektai 16 tūkst. Eur paramai gauti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.02.08

Patvirtinti pirmieji „startuolių“ projektai 16 tūkst. Eur paramai gauti

Patvirtinti pirmieji „startuolių“ projektai 16 tūkst. Eur paramai gauti
Informuojame, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) patvirtino pirmuosius paramos gavėjus, 2018 metų pabaigoje teikusius paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai paramos suma yra iki 16 tūkst. Eur.
 
NMA būsimiesiems verslininkams apie skirtą paramą praneš artimiausiu metu – kitą savaitę jiems bus pradėti siųsti raštai, informuojantys apie šį sprendimą. Paramą šiuo NMA sprendimu numatyta skirti 25 pareiškėjams. Planuojama, kad likusios paraiškos, teiktos pagal minėtą veiklos sritį, bus baigtos vertinti iki vasario 21 d.
 
Pareiškėjus, kurių paraiškos dar yra vertinamos, raginame būti aktyviais gavus NMA paklausimą ir teikiant prašomą informaciją – tokiu būdu paraiškos bus įvertintos sparčiau.
 
Primintina, jog iš visų 440 NMA pateiktų paraiškų į pirmumo eilę pateko 323 paraiškos, surinkusios privalomus 45 atrankos balus. Atlikus minėtų 323 paraiškų atrankos vertinimą paaiškėjo, jog iš visų gautų paraiškų paramos lėšų pakanka 94 pareiškėjams, surinkusiems 55–65 atrankos balus. Paskaičiuota, jog paramos užtenka ir daliai pareiškėjų, kurie surinko 50 atrankos balų, – tokį balų skaičių surinko 98 pareiškėjai, dėl jų projektams reikalingų papildomų lėšų kreiptasi į Žemės ūkio ministeriją.
 
Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima NMA ir informuoja pareiškėjus raštu. Žinotina, jog pareiškėjui gavus NMA sprendimą apie paramos skyrimą jis tampa paramos gavėju.
 
Šiuo metu taip pat aktyviai vertinamos paraiškos, teiktos NMA pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai paramos suma yra iki 40 tūkst. Eur. Apie pirmuosius patvirtintus paramos gavėjus taip pat informuosime atskira žinute NMA svetainėje.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. vasario 8 d. 12:46