Patvirtinti paramos už gyvulius ir pasėlius dydžiai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.02.06

Patvirtinti paramos už gyvulius ir pasėlius dydžiai

Patvirtinti paramos už gyvulius ir pasėlius dydžiai
Šių metų vasario 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti 2014 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už gyvulius ir pasėlius išmokų dydžiai.
 
Išmokų dydis už pasėlius išlieka beveik toks pat, kaip ir praėjusiais metais, ir yra 44,00 Eur (151,92 Lt) už pluoštinių linų hektarą bei 13,00 Eur (44,87 Lt) už baltyminių augalų hektarą.
 
Atsietoji parama už baltyminius augalus (lubinus, žirnius, pupas ir varpinių-baltyminių-aliejinių augalų mišinį, kuriame vyrauja baltyminiai augalai) pareiškėjams bus mokama už 2011 m. deklaruotus ir pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos teikimo reikalavimus atitinkančius plotus. Pateikusius paraiškas pasieks ir atsietoji parama už pluoštinių linų, deklaruotų 2006 m., plotus, o išimtiniais taisyklėse numatytais atvejais ir už 2007 m. deklaruotus ir pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos teikimo reikalavimus atitinkančius linų plotus.
 
Paramos gavėjams, kurių valdose 2014 metais buvo deklaruotos žemės ūkio naudmenos ir pasėliai,  bus mokama atsietoji specialioji išmoka už bulius (173 Eur už vnt. (597,33 Lt)), atsietoji išmoka už karves žindenes (87 Eur už vnt. (300,39 Lt)) bei susietoji išmoka už ėriavedes (5,80 Eur už vnt. (20,02 Lt)).
 
Atsietosios specialiosios išmokos už bulius bus mokamos jų laikytojams pagal 2010–2011 m. gautų specialiųjų išmokų už bulius skaičiaus aritmetinį vidurkį. O parama už karves žindenes pasieks gyvulininkystės sektoriaus atstovus, kurie 2007 m. kovo 31 d. savo vardu turėjo užregistravę karvių žindenių ir telyčių nuo 8 mėn. amžiaus. Išmokų už ėriavedes sulauks tie ūkininkai, kurie ne mažiau kaip 12 ėriavedžių valdoje išlaikė 100 dienų nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 8 d., o deklaruodami žemės ūkio naudmenas ir pasėlius paraiškoje nurodė, jog prašo skirti išmoką už visas valdoje laikomas ėriavedes.
 
Parama kiekvienam pareiškėjui ir (arba) gyvulių laikytojui bus apskaičiuota pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro elektroniniu būdu perduotus duomenis ir suvestines.
 
Pažymėtina, jog, perimdamas ar paveldėdamas valdą, pareiškėjas perima arba paveldi ir pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą, mokamą už atskaitos laikotarpio paramos teikimo reikalavimus atitinkantį plotą perimtoje ar paveldėtoje valdoje.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:45