Patvirtinti avansinių išmokų dydžiai – kviečiame susipažinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.12

Patvirtinti avansinių išmokų dydžiai – kviečiame susipažinti

Patvirtinti avansinių išmokų dydžiai – kviečiame susipažinti
2020 m. spalio 9 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinti šiais metais mokamų avansinių išmokų dydžiai. Tiesioginių išmokų avansas sudaro 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ – 85 proc. skirtos paramos sumos. Avansines išmokas Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda mokėti jau šią savaitę, spalio 16 d.
 
 
 
 
 
 
 
Avansiniai išmokų dydžiai
 
Už 2020 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus:
 
Paramos schema
2020 m.
Vienkartinės išmokos už plotus
47 Eur už ha
Žalinimo išmokos
38 Eur už ha
Išmokos jauniesiems ūkininkams
57 Eur už ha
Išmokos už pirmuosius hektarus
44 Eur už ha
Susietosios išmokos už baltyminius augalus
46 Eur už ha
Susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
10 Eur už ha
Susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai
76 Eur už ha
Susietoji parama už pienines karves
90 Eur už pieninę karvę
Susietosios išmokos už vaisius ir uogas
177 Eur už ha
Susietosios išmokos už daržoves, auginamas atvirajame grunte
193 Eur už ha
 
 
Pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“:
 
Paramos schema
2020 m.
ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
 
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
52 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
36 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur už ha
ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
 
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
42 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
29 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur už ha
ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso
21 Eur už ha
ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse
21 Eur už ha
ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse
21 Eur už ha
 
Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“:
 
Paramos schema
2020 m.
Už javus
185 Eur už ha
Už javus pašarams
197 Eur už ha
Už javus, daugiametes žoles sėklai
232 Eur už ha
Už daugiamečių žolių įsėlį
  50 Eur už ha
Už daugiametes žoles
149 Eur už ha
Už daržoves, bulves
446 Eur už ha
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus
413 Eur už ha
Už uogynus ir sodus
440 Eur už ha
 
Informacija apie avansų išmokėjimo laikotarpius ir sumas
 
Pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2020 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai jau gali matyti ir jiems planuojamus avansų išmokėjimo laikotarpius.
 
Taip pat apie išmokų avanso mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.
 
Preliminarias išmokų sumas taip pat galima apskaičiuoti naudojantis atitinkama skaičiuokle čia.
 
Radvydo Sipavičiaus nuotrauka
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 3 d. 13:38