Patvirtintas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.11.22

Patvirtintas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas

Patvirtintas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas
Vakar Europos Komisija (EK) patvirtino Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą (Strateginis planas). Pagal šį dokumentą penkeriems metams Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bus skirta beveik 4,3 mlrd. Eur, įskaitant nacionalinį finansavimą.
 
Pagrindinis Strateginio plano tikslas – siekti tvarios Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros. Siekiant šio tikslo Strateginiame plane suplanuotos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšos ir priemonės siekti pokyčių šiose trijose svarbiausiose srityse:
  • Apsirūpinimas tvariais metodais užauginta žemės ūkio produkcija, sektoriaus pridėtinės vertės ir konkurencingumo didinimas. Šiam prioritetui yra skirta beveik pusė Strateginio plano lėšų, t. y. apie 2 mlrd. Eur.
  • Prisitaikymas prie klimato kaitos ir gamtinių išteklių saugojimas. 2023–2027 m. ,,žaliosioms” priemonėms numatoma skirti apie 1,3 mlrd. Eur Strateginio plano lėšų. Visų pirma, ūkininkai ir kiti paramos gavėjai yra įpareigoti laikytis valdymo reikalavimų (VR) ir geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) standartų.
  • Gyvybingo ir ūkininkavimui, verslui patrauklaus kaimo kūrimas. Kaimo gyvybingumui palaikyti, tarp jų – ir jauniesiems ūkininkams – numatyta skirti – 0,9 mlrd. Eur. Beveik dvigubai daugiau lėšų nei 2014–2020 m. planuojama skirti jauniesiems ūkininkams, teikiant papildomą pajamų paramą tiesioginėmis išmokomis bei paramą įsikūrimui. Planuojama paremti daugiau kaip 4 600 jaunųjų ūkininkų.
Įgyvendinant planą didelis dėmesys bus skiriamas  inovacijoms, skaitmenizacijai ir švietimui žemės ūkio srityje.
 
Strateginį planą ir visą informaciją apie jį galima rasti Žemės ūkio ministerijos internetinėje svetainėje – čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. lapkričio 22 d. 09:18