Patvirtintas bičių laikytojų, gavusių paramą, sąrašas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.29

Patvirtintas bičių laikytojų, gavusių paramą, sąrašas

Patvirtintas bičių laikytojų, gavusių paramą, sąrašas
Birželio 29 d. Žemės ūkio ministerija patvirtino pareiškėjų, nuo sausio 24 d. iki vasario 21 d. teikusių paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos (toliau  – Bitininkystės programa) priemones, sąrašą. Paramos gavėjai, kurie yra nurodyti sąraše, jau gali įsigyti savo veiklai vykdyti numatytas priemones.
 
Pagal Bitininkystės programą paraiškų rinkimo metu pateikta 981 paraiškos, iš kurių 846 paraiškos įvertintos teigiamai, 128 – neigiamai ir 7 paraiškos išregistruotos pareiškėjų prašymu.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra baigė vertinti paraiškas ir gegužės 26 d. pateikė Žemės ūkio ministerijai paraiškų vertinimo suvestinę. Bitininkų paraiškose prašoma finansuoti paramos suma viršijo šiam surinkimo etapui skirtas lėšas, t. y. skirta -  1,1 mln. Eur, tuo tarpu  bitininkai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, kreipėsi dėl daugiau kaip 1,2 mln. Eur paramos. Kadangi papildomų lėšų nebuvo skirta, pagal priemones „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ ir „Bitininkystei ir bitininkystės produkcijai skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ paraiškos papildomai reitinguotos vadovaujantis Bitininkystės programos įgyvendinimo taisyklių 72.2 / 72.2.4 / 73 punktais.
 
Primintina, kad paraiškos paramai gauti buvo teikiamos pagal šias priemones: 
  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“;
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“;
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produkcijai skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;
  • „Rinkos stebėsena‘;
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.
 
Pažymėtina, jog išlaidos turi būti padarytos iki liepos 31 d. ir apmokėtos tik paties paramos gavėjo. Mokėjimo prašymus patvirtinti paramos gavėjai galės teikti iki rugpjūčio 15 d. Parama bus išmokama iki spalio 15 d.
 
Su birželio 29 d. patvirtintu paramos gavėjų sąrašu kviečiame susipažinti čia.
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 29 d. 16:13