Patvirtinta nauja programa bitininkystės sektoriui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.09.12

Patvirtinta nauja programa bitininkystės sektoriui

Patvirtinta nauja programa bitininkystės sektoriui
Informuojame, kad rugsėjo 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu  buvo patvirtinta nauja Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programa (Programa).
 
Programoje numatyta skatinti ir remti informacijos bitininkams apie naujas bitininkystės ir bičių produktų perdirbimo technologijas skleidimą, jaunimo bitininkyste domėjimąsi, bičių sveikatingumo gerinimą, daug dėmesio skiriant varoatozės erkių plitimui naikinti, natūralių bičių ganyklų naudojimą, medaus kokybės tyrimų prieinamumą, aukštos veislės bičių motinų / bičių šeimų įsigijimo galimybes, tyrimų, susijusių su bitininkavimu ir jo specifika Lietuvoje, vykdymą, informacijos apie Lietuvos bitynų dydžius, gaminamą produkciją ir kt. rinkimą, pasenusio bitininkavimo inventoriaus atnaujinimą.
 
Naujosios Programos pagrindinis tikslas išlieka nepakitęs – gerinti bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą.
 
Programos tikslui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:
  • techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms;
  • kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze;
  • bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas;
  • medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes;
  • bičių šeimų atnaujinimas;
  • bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos;
  • rinkos stebėsena;
  • bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje.
Programoje nustatyti priemonių įgyvendinimo veiksmai.
 
Programa bus įgyvendinama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų. 2020 m. bitininkystės sektoriui skirta paramos suma sudaro 973 800 Eur.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 12 d. 15:46