Pats laikas keisti asbestines stogų dangas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.21

Pats laikas keisti asbestines stogų dangas

Pats laikas keisti asbestines stogų dangas
Pareiškėjai, š. m. gegužės mėnesį pateikę paraiškas keisti asbestines stogų dangas nauja, jau yra informuoti apie paramos gavimo galimybes savo projektams. Šiuo metu parama patvirtinta 782 pareiškėjų, sparčiai vertinami ir kiti prioritetinėje eilėje esantys projektai.
 
Nors šiemet šilčiausias metų laikas nelepina giedrais orais, raginame neatidėlioti stogų dangos keitimo darbų – primename, kad paramos gavėjai projektus privalo įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos bei ne vėliau nei per šį laikotarpį pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams padaliniams mokėjimo prašymą.
 
Mokėjimo prašymą bei papildomus dokumentus – ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, kitus reikiamų dokumentų originalus arba kopijas (tarp jų įmonės, tvarkančios asbesto turinčių gaminių atliekas, pažymą apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą), patvirtintas pareiškėjo parašu, – paramos gavėjai NMA turėtų pateikti spausdintine (popieriuje pateikta) forma. Mokėjimo prašymas gali būti teikiamas pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu. Registruotu paštu teikiamas mokėjimo prašymas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip paskutinę mokėjimo prašymo pateikimo termino dieną.
 
Mokėjimo prašymo formą galima rasti čia.
 
Primename, kad pakeisti stogus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ panoro ir paraiškas pateikė 1 323 pareiškėjų, o bendra jų paraiškose prašoma paramos suma sudaro 2 495 200 Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2 252 130 Eur paramos lėšų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 21 d. 12:57