Patikrų vietoje grafikas – kiekvienam pareiškėjui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.08

Patikrų vietoje grafikas – kiekvienam pareiškėjui

Patikrų vietoje grafikas – kiekvienam pareiškėjui
Nuo šiol informaciją apie Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atliekamų patikrų laiką pareiškėjai galės sužinoti NMA interneto svetainėje www.nma.lt
 
Deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gaunantys paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones asmenys nuo šiol galės lengvai rasti informaciją apie planuojamas mėnesio patikras ir jų laiką.
 
Iki š. m. spalio 1 d. numatoma atlikti su plotais susijusias patikras ir įsitikinti, kad pareiškėjo deklaruoti duomenys yra teisingi, t. y. bus matuojami deklaruoti ir patikrai vietoje atrinkti laukai ir tikrinama, kaip laikomasi prisiimtų įsipareigojimų. Po spalio 1 d. įgyvendinimo taisyklėse nustatytais terminais bus atliekama įsipareigojimų vykdymo kontrolė.
 
Deklaruoti laukai gali būti matuojami ir vietoje, ir nuotoliniu būdu, analizuojant palydovinius ir ortofotografijos būdu gautus vaizdus. Nuotolinės patikros sudaro 46 proc. praėjusiais metais atliktų patikrų. 2015 m. nuotolinių patikrų žemėlapį galite rasti čia.
 
Detalią informaciją apie numatomas atlikti patikras rasite čia. Taip pat duomenys apie patikrų laiką skelbiami NMA interneto svetainės skiltyse „Tiesioginės išmokos“ ir „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa“.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:36