Patikrose naudojami sertifikuoti prietaisai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.10.29

Patikrose naudojami sertifikuoti prietaisai

Patikrose naudojami sertifikuoti prietaisai
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai kasmet atlieka apie 40 tūkst. plotinių priemonių patikrų siekdami įsitikinti, kad pareiškėjo pateikti duomenys yra teisingi, o prisiimti įsipareigojimai yra vykdomi. Matuodami pasėlių laukus bei miškų plotus specialistai naudojasi sertifikuotomis visuotinės padėties nustatymo (VPN) sistemomis ir prietaisais, atitinkančiais Europos Sąjungoje galiojančius reikalavimus ir standartus.
 
NMA Kontrolės departamento specialistai patikras ūkiuose atlieka visus metus, bet dažniausiai vasarą ir rudenį. Atliekant patikras tikrinama deklaruoto ploto atitiktis, kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų laikymasis, jei jau baigėsi tam tikrų reikalavimų įgyvendinimo terminas. Matuodami pasėlių bei miško plotus Kontrolės departamento darbuotojai naudojasi VPN sistemomis.
 
Atliekant patikras naudojami VPN sistemos Topcon GRS-1 prietaisai atitinka Europos Sąjungoje galiojančius reikalavimus ir standartus. Matuojant šiais VPN prietaisais Lietuvos teritorijoje nustatytos ir įteisintos šios perimetro paklaidos: atviroje teritorijoje – 0,75 m, miške – 2 m. Lietuvoje taikoma skaičiavimo metodika ir leidžiama perimetro matavimo  paklaida atitinka Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro (JTC) keliamus reikalavimus. Paklaidų įteisinimas atliekamas vadovaujantis ISO-5725 standarto reikalavimais bei remiantis šiuo standartu parengtais JTC techniniais dokumentais. Su matavimo prietaisų sertifikavimo bei galimos paklaidos patvirtinimo dokumentais galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
 
Patikros atliekamos ir nuotoliniu būdu, remiantis palydovo nuotraukomis. Pareiškėjo deklaruoti plotai nustatomi kompiuterine programa naudojantis specialiais labai didelės skiriamosios gebos vaizdais ir taikant 0,75 m ir 0,9 m perimetro skaičiavimo paklaidas. Paklaidos yra įteisintos ISO-5725 standarte ir JTC dokumentuose.
 
Išsamiau apie nuotolines patikras ir jose leidžiamas matavimo paklaidas (anglų k.) galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. spalio 29 d. 11:40