Patikros metu, užpildžius anketą, galima sužinoti naudingos informacijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.08.13

Patikros metu, užpildžius anketą, galima sužinoti naudingos informacijos

Patikros metu, užpildžius anketą, galima sužinoti naudingos informacijos
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus šiemet deklaravusių arba paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones pateikusių pareiškėjų ūkiuose vyksta patikros. Jų metu pareiškėjai Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Kontrolės departamento specialistų dažnai teiraujasi įvairių su parama susijusiu klausimų. Šiemet pirmieji metai, kai pareiškėjas gali užpildyti specialią anketą ir greitai sulaukti atsakymų į rūpimus klausimus iš NMA ekspertų, jei tikrintojai negali suteikti tam tikros informacijos.
 
NMA Kontrolės departamento specialistai patikras ūkiuose vykdo visus metus, tačiau daugiausia patikrų yra atliekama vasarą, nes vasaros metu tikrinamos su plotu susijusios priemonės, o pastarųjų kiekis yra didžiausias. Šiuo metu jau tikrinami pareiškėjų, pateikusių paraiškas pagal su plotu susijusias KPP priemones, ūkiai. Patikrų metu yra tikrinami plotai ir įsipareigojimai bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų laikymasis, jei patikros metu jau suėjęs terminas reikalavimui įgyvendinti.
 
Duomenų patikros vietoje metu pareiškėjas gali paklausti NMA Kontrolės departamento specialistų su parama susijusių klausimų, taip pat gali pateikti pastabas ar pasiūlymus. Šiemet pirmą kartą klausimai, pastabos ar siūlymai patikros vietoje metu užpildomi atskirame priede. Jeigu patikros metu pareiškėjas užduoda klausimą, į kurį tikrintojas pagal savo kompetenciją negali atsakyti, arba pateikia pasiūlymą/pastabą, tikrintojas pareiškėjo klausimą, pasiūlymą ar pastabą užpildo atskirame Patikros vietoje ataskaitos priede „Pareiškėjų ar paramos gavėjų pateikti klausimai ir pasiūlymai“.
 
Atsakymas į klausimą NMA Informacijos teikimo poskyrio specialistų pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų el. paštu arba telefonu. Pateikus pastabą/pasiūlymą, pareiškėjas informuojamas, kad jo pateiktas pasiūlymas/pastaba bus išnagrinėti ir esant galimybei į juos bus atsižvelgta. Pareiškėjai, iškilus klausimams, į NMA Informacijos teikimo poskyrio specialistus taip pat gali tiesiogiai kreiptis. Poskyrio specialistai klientus konsultuoja telefonu ((85) 252 6999) arba elektroniniu paštu (crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx).
 
Pasak NMA Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojos Astos Kelevišienės, šiemet pareiškėjai per patikras jau pateikė 10 anketų, kuriose užduoda įvairius klausimus. „Klausimai patys įvairiausi: pareiškėjai teiraujasi, kokie yra mokėjimo prašymų terminai, kiek gyvulių reikia laikyti, norint gauti tiesiogines išmokas, kaip formuojami pasėlių plotų blokai. Taip pat klausia apie nuotolines patikras, apie vietos veiklos grupių administravimą ir kitų jiems aktualių klausimų,“ – pasakojo A. Kelevišienė. Klausimus, pastabas ir pasiūlymus galima pateikti visų patikrų vietoje metu. Planuojama, kad ši galimybė bus suteikta ir kitais metais. 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:04