Patikroms atlikti - du atrankos būdai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.05.29

Patikroms atlikti - du atrankos būdai

Patikroms atlikti - du atrankos būdai
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuolat sulaukia klausimų apie patikras, susijusias su paramos už plotus teikimu. Vienas iš jų – kaip atliekama pareiškėjų atranka.
 
Pagal ES teisės aktus kiekvienais metais turi būti patikrinta bent 5 proc. pareiškėjų, prašančių tiesioginių, perskirstymo išmokų, paramos jauniesiems ūkininkams, susietosios paramos už plotus ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, ir tai turi būti atlikta iki paramos lėšų mokėjimo pradžios.
 
Subjektai patikroms atlikti atrenkami dviem būdais: atsitiktinai ir rizikos analizės atrankos būdu, kai atrenkamas minimalus reikiamas ūkininkų, turinčių didžiausius suminius rizikos balus, procentas. Ūkininkų rizika vertinama įvairias pjūviais, pavyzdžiui, analizuojant paramos sumos, deklaruoto ploto, deklaruotų laukų skaičiaus, laikotarpio, kai teikiamos paraiškos, turimų pievų ir įvairių kitų pasėlių ploto, turimų gyvulių ir kitų kriterijų įtaką nustatomų pažeidimų skaičiui.
 
Ūkininkai, norintys gauti tiesioginių, perskirstymo, jaunųjų ūkininkų išmokų bei susietąją paramą už plotus, t. y. vaisius, uogas ir daržoves atvirame grunte, daržoves uždarame grunte ar baltyminius augalus, atrenkami atsitiktinės atrankos būdu. Ūkininkai, prašantys paramos pagal KPP priemones, dalyvauja ir rizikos analizės atrankoje.
 
„Žalinimo“ išmokų atrankos taip pat atliekamos dvejopai: priklauso nuo to, ar pareiškėjas privalo laikytis „žalinimo“ reikalavimų, t. y. laikytis pasėlių įvairinimo įsipareigojimo, ar turėti ekologiniu požiūriu svarbių vietovių, kad gautų šią išmoką.
 
Atsitiktinės (20–25 proc.) ir rizikos analizės būdu (75–80 proc.) patikroms atlikti atrenkami tie ūkininkai, kurie privalo šių reikalavimų laikytis. Tokių ūkininkų turi būti atrinkta ne mažiau kaip 5 proc. Taip pat vien rizikos analizės būdu – ne mažiau kaip 3 proc. ūkininkų, kuriems nustatytų „žalinimo“ reikalavimų laikytis nereikia. Šie reikalavimai netaikomi iki 10 ha ariamos žemės deklaruojantiems pareiškėjams.
 
Ūkininkų atrankos atliekamos gegužės–liepos mėn. Pirmosios atrankos data priklauso nuo paraiškų teikimo intensyvumo, o paskutinė atranka visada vyksta jau pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų rinkimo laikui. Primename, jog žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai deklaruojami iki 2015 m. birželio 15 d. Vėluojantieji tai dar galės padaryti iki 2015 m. liepos 10 d., bet galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:35