Pateiktos tradicinio amato puoselėtojų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.07.09

Pateiktos tradicinio amato puoselėtojų paraiškos

Pateiktos tradicinio amato puoselėtojų paraiškos
Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. buvo renkamos paraiškos gauti paramą investicijoms, kad būtų galima aktyviai vykdyti ir plėsti tradicinių amatų centrų veiklą. Supažindiname su paraiškų teikimo rezultatais.
 
Iš viso per paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ teikimo laikotarpį Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) preliminariais duomenimis pateiktos 7 paraiškos. Yra žinoma, kad dėl paramos į NMA kreipėsi Alytaus, Anykščių, Kelmės, Klaipėdos, Šiaulių, Trakų, Utenos savivaldybėse esančių tradicinių amatų centrų atstovai.
 
Bendra pateiktose paraiškose prašoma paramos suma sudaro beveik 700 000 Eur. Šiam paraiškų rinkimui etapui skirta 300 001 Eur paramos lėšų.
 
Kadangi prašoma paramos suma viršija paraiškų rinkimui skirtąją paramos sumą, tad tai, kam iš pareiškėjų atiteks parama, paaiškės tik įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams ir sudarius paraiškų pirmumo eilę. 
 
Atrankos kriterijus ir už atitiktį jiems suteikiamus pirmumo balus galima rasti kvietime teikti paraiškas, taip pat šiame NMA straipsnyje.
 
Primintina, jog vienas paramos gavėjas galėjo prašyti iki 200 000 Eur paramos, kad galėtų vykdyti, gyvinti ir plėsti tradicinių amatų centrų veiklą, t. y. įsigyti būtinų priemonių, įrangos, technikos, medžiagų ir pan., taip pat rekonstruoti ir remontuoti veiklai vykdyti būtinus pastatus, viešąją infrastruktūrą. Teikiamos paramos intensyvumas – iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Naudinga informacija
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 15 d. 16:07