Pateiktos paraiškos ūkiams modernizuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.03

Pateiktos paraiškos ūkiams modernizuoti

Pateiktos paraiškos ūkiams modernizuoti
Šalies ūkio subjektai nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d. buvo kviečiami teikti paraiškas gauti paramą savo ūkiams modernizuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Per šį, šiais metais pirmąjį paraiškų surinkimo etapą, preliminariais duomenimis, buvo pateiktos 57 paraiškos, prašoma paramos suma sudaro beveik 12 mln. Eur – trečdalį visos šiam kvietimui skirtos paramos sumos.
 
Iš visų į specializuotą žemės ūkio sektorių ketinančių investuoti pareiškėjų daugiausia paraiškų pateikė pieninės galvijininkystės atstovai – 30: jų paraiškose prašoma paramos suma sudaro 7,4 mln. Eur, tuo tarpu šiam sektoriui skirta 19,4 mln. Eur paramos lėšų.
 
Užsiimantieji sodininkyste, daržininkyste, uogininkyste pateikė 14 paraiškų – jose prašoma paramos suma sudaro 2,7 mln. Eur, tuo tarpu šiam sektoriui skirta 3,7 mln. Eur paramos lėšų.
 
Mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, sektoriaus atstovai pateikė 11 paraiškų – jose prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 1,6 mln. Eur, o šiam sektoriui skirta beveik 1,06 mln. Eur paramos lėšų.
 
Paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, atstovai pateikė 2 paraiškas, kuriose prašoma paramos suma sudaro beveik 237 tūkst. Eur, šiam sektoriui skirta per 5,7 mln. Eur.
 
Taigi, remiantis turimais duomenimis, beveik visiems būsimiems paramos gavėjams pakaks paramos lėšų, išskyrus paraiškas dėl mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, pateikusiems sektoriaus atstovams – jų prašoma paramos suma viršijo skirtąją. Šiems pareiškėjams lemiamą įtaką dėl paramos skyrimo turės paraiškų pirmumo eilės, kurios sudaromos įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams.
 
Likusiems pareiškėjams paraiškų pirmumo eilės įtakos neturės.
 
Primintina, jog bus sudaromos atskiros kiekvieno remiamo specializuoto sektoriaus paraiškų pirmumo eilės. Norint gauti paramą privaloma surinkti 35 atrankos balus (pagal visus žemės ūkio sektorius) – šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos toliau nebebus vertinamos. Paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos, o visas paraiškų vertinimo laikotarpis apima 3 mėnesius nuo paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.
 
Papildomai informuojame, kad šiuo metu vyksta kitas paraiškų pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, kai taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai, rinkimasparaiškos bus renkamos iki gegužės 18 d. Daugiau informacijos rasite čia.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 3 d. 15:51