Pateiktos paraiškos dėl parodomųjų projektų ir informavimo veiklos vykdymo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.12.01

Pateiktos paraiškos dėl parodomųjų projektų ir informavimo veiklos vykdymo

Pateiktos paraiškos dėl parodomųjų projektų ir informavimo veiklos vykdymo
Iki lapkričio 26 d. šalies mokymo įstaigos turėjo galimybę teikti paraiškas dėl paramos rengti renginius apie žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektorių naujoves ir kt. Per beveik 2 mėnesius Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateikta 17 paraiškų, kuriose paprašyta daugiau kaip 2,5 mln. Eur paramos.
 
Šiemet paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ buvo skirta 1 969 635 Eur Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų. Pateiktose paraiškose prašoma 2 527 705 Eur paramos – ji didesnė nei skirtoji. Ne visiems pareiškėjams užtenka paramos lėšų, todėl įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos bus sudaryta paraiškų prioritetinė eilė, tada ir paaiškės, kuriems projektams įgyvendinti bus skirta parama. Atrankos kriterijus rasite šiame straipsnyje, taip pat kvietime teikti paraiškas.
 
Primintina, jog paraiškas galėjo teikti mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. Paramos lėšomis 100 proc. finansuojamos parodomųjų bandymų ir informavimo renginių, kuriuose bus skleidžiamos mokslo žinios ir pristatomos žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektorių inovacijos, organizavimo išlaidos.
 
Mokslo įstaigos, kurioms ši parama reikalinga, pateikė po kelias paraiškas. Pagal KPP veiklos sritį po 3 projektus planuoja įgyvendinti Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, Kauno kolegija, po 2 – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, VšĮ „Mokslinės paslaugos“, paraišką pateikė Kauno technologijos universitetas.
 
Vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 150 000 Eur su PVM paramos. 
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gruodžio 2 d. 09:06