Pateikti dokumentams liko visai nedaug laiko
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.12.21

Pateikti dokumentams liko visai nedaug laiko

Pateikti dokumentams liko visai nedaug laiko
Siekdami padėti ūkinių gyvūnų laikytojams išvengti galimų sankcijų primename, kad iki šių metų pabaigos būtina atnaujinti informaciją apie praėjusiais metais valdoje naudotas trąšas. Jei bendrojo azoto kiekis dirvoje viršytų nustatytą didžiausią leidžiamą kiekį (170 kg/ha), gali būti nustatomas pažeidimas, dėl kurio taikomos sankcijos.
 
Iki gruodžio 31 d. ūkinių gyvulių laikytojai dar gali įkelti į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą mėšlo pardavimo (perdavimo) dokumentus ir (ar) sutartis dėl srutų išlaistymo. Svarbu laiku pateikti reikalingus dokumentus, nes skaičiuojant azoto kiekį dirvoje, gali paaiškėti, jog jis viršija 170 kg/ha.
 
Jei per metus patenkantis į dirvą bendrojo azoto kiekis viršija 170 kg/ha (tręšiant organinėmis trąšomis, ganant gyvulius), taikomos sankcijos, kurios gali siekti 1–5 proc. (pakartotinai nustačius pažeidimą – iki 15 proc.) išmokų pagal paramos paraišką sumos. Azoto kiekis, tenkantis vienam dirvos hektarui, apskaičiuojamas pagal gyvulių laikytojo valdos kodą, valdoje laikomus sutartinio gyvūno (SG) vienetus dalijant iš valdoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto ir dauginant iš 100.
 
Sankcijos už kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikymą taikomos visai paraiškai, tad ūkininkai pažeidę reikalavimus gali netekti reikšmingos išmokų sumos.
 
Kompleksinės paramos reikalavimų privalo laikytis pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas, taip pat paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
 
Naudingą informaciją apie kompleksinės paramos reikalavimus galite rasti skaitmeniniu formatu NMA parengtame leidinyje „Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas“.
 
 
Nuotrauka iš pixabay.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gruodžio 21 d. 14:07