Pateikta dar 10 Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.09.07

Pateikta dar 10 Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškų

Pateikta dar 10 Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškų
Rugpjūtį Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai dar kartą buvo kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“. Per šį, antrąjį šiais metais, paraiškų surinkimo laikotarpį dėl paramos pagal priemonę šiuo metu turimais duomenimis kreipėsi dar 10 LKT narių.
 
Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudaro 182 427 Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 300 000 Eur paramos lėšų. Kadangi iš viso paprašyta kiek daugiau nei pusės visos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos, paramos pakaks visiems pareiškėjams, atitikusiems atrankos kriterijus ir surinkusiems reikiamą atrankos balų skaičių (daugiau kaip 40 balų).
 
Dėl paramos kreipėsi Lietuvos kaimo tinklo nariai – nacionaliniu lygiu veikiantys Lietuvos kaimo tinklo nariai iš Vilniaus, Kauno miestų, Neringos, Varėnos rajono ir kitų Lietuvos savivaldybių, paruošę įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projektus. Jų planuojamuose įgyvendinti komunikacijos projektuose numatoma socialiniuose tinkluose informuoti apie KPP įgyvendinimo patirtis, taip pat pristatyti geruosius KPP pavyzdžius papasakoti apie juos visuomenei pateikiant įdomius virtualius turus, o vaizdo siužetais apie įgyvendinamas kaimo plėtros programas bus skatinama prisijungti naujus kaimo plėtros dalyvius prie KPP veiklos sričių.
 
Keli pareiškėjų projektai yra tęstiniai, t. y. naujai pateiktose paraiškose pareiškėjai numatė tęsti pagal anksčiau pateiktas paraiškas įgyvendinamus komunikacijos elektroninėmis priemonėmis projektus, pavyzdžiui, planuojama kurti tinklalaidžių ciklą tema „Kaimo plėtra regionuose inovacijų pagalba“ – laidose planuojama kalbinti kaimo plėtros programos dalyvius ir taip tęsti anksčiau įgyvendintą projektą tema „Skaitmenizacija – galimybė žemės ūkio ir maisto sektoriui“. Kitas pavyzdys – ankstesnį projektą įgyvendinant sukurtus vaizdo siužetus KPP tema numatyta papildyti vaizdo animacijomis, padėsiančiomis patraukliai pristatyti keturias skirtingas KPP priemones: „Techninė pagalba“, „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, „Bendradarbiavimas“ ir „Ūkio ir verslo plėtra“.
 
Primintina, kad veiklos įgyvendinimo pasitelkiant elektronines komunikacijos priemones paraiškos šiemet renkamos antrą kartą. Per pirmąjį šių paraiškų rinkimo etapą gauta 16 paraiškų, iš kurių parama patvirtinta 15 tinklo narių.
 
Numatytas ir trečiasis paraiškų rinkimas, kuris vyks lapkričio 3–30 d., tad LKT nariai turės galimybę dar kartą kreiptis paramos ir, naudodamiesi elektroninėmis komunikacijos priemonėmis, plėsti komunikaciją apie kaimo plėtros programas. Parama skiriama internetiniams seminarams, filmukams, virtualiems turams po kaimą rengti, veiklą socialiniuose tinkluose vykdyti ir pan.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 8 d. 10:46