Paspirtis išskirtinės kokybės produktų gamintojams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.11.04

Paspirtis išskirtinės kokybės produktų gamintojams

Paspirtis išskirtinės kokybės produktų gamintojams
Gaminantieji arba auginantieji išskirtinės kokybės produktus iki pat šių metų pabaigos gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“. Lėšos pagal šią priemonę skirtos padengti išlaidoms, susijusioms su kokybiškų žemės ūkio produktų sertifikavimu ir apipavidalinimu.
 
Padeda išsiskirti iš kitų gamintojų
 
Parama pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie gamina arba augina produkciją, kokybe pranokstančią Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus arba dėl specialių gamybos būdų pasižyminčią ypatingomis savybėmis.
 
Pareiškėjai turi turėti galiojantį išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos (IKP) sertifikatą. Jis patvirtina, kad gaminami produktai ir gamybos procesai atitinka IKP keliamus reikalavimus. Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis ir tie pareiškėjai, kurie IKP sertifikatą gavo daugiau nei prieš metus.
 
Parama – ne tik IKP sertifikato savininkams
 
Paraišką paramai gauti pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ gali teikti ir į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tvarkomą saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtrauktos produkcijos gamintojai.
 
Šiuo metu saugomi produktai su kilmės vietos nuoroda yra „Seinų/Lazdijų krašto medus“ ir „Daujėnų naminė duona“. Taip pat įregistruoti „Lietuviško varškės sūrio“ ir midaus „Stakliškės“, kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda, pavadinimai. Tradiciniais gaminiais pripažinti „Skilandis“ ir „Žemaitiškas kastinys“, įregistruoti VMVT Garantuoto tradicinio gaminio gamintojų registre.
Paramos pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ gali kreiptis gaminantieji ar auginantieji tik žmonėms vartoti skirtą produkciją, pavyzdžiui, mėsos ir pieno produktus, kruopas, daržoves, vaisius, uogas, medų ir kt. Pareiškėjai taip pat turi būti įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos valdytojai arba jungtinės veiklos partneriai.
 
Didina produkcijos patrauklumą
 
Paramos lėšos pagal šią priemonę skiriamos padengti metiniam įnašui už dalyvavimą nacionalinėje maisto kokybės schemoje. Toks įnašas, mokamas organizacijai, kurios narys yra pareiškėjas, neturi būti didesnis nei 500 litų (144,81 euro). Šis įnašas gali būti naudojamas IKP populiarinimo priemonėms organizuoti ir ne daugiau kaip 25 proc. įnašo gali būti skiriama organizacijos nario mokesčiui padengti. Priemonės dalyviams taip pat gali būti kompensuojamas mokestis, mokamas IKP sertifikavimą atliekančiai įstaigai.
 
Priemonės dalyviams grąžinamos ir išlaidos, skirtos produkcijai apipavidalinti. Kokybiškų žemės ūkio produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo išlaidos apima reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimą ir įsigijimą. Išlaidos šioms reikmėms negali būti didesnės nei 4 000 litų (1 158 eurai) per visą paramos įgyvendinimo laikotarpį.
 
Taip pat finansuojamas etikečių ir prekinių pakuočių su ženklu „Kokybė“ spausdinimas, gamyba ir įsigijimas. Šioms išlaidoms skiriama iki 6 000 litų (1 737,8 eurų) per metus. Ne daugiau nei 2 000 litų (579 eurai) per metus gali būti skirti vizitinėms kortelėms, lankstinukams ar skrajutėms maketuoti bei spausdinti. Paramos lėšomis gali būti kompensuojamas ir kanceliarijos prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimas. Šioms reikmėms skiriama ne daugiau kaip 300 litų (87 eurai) per metus.
 
Vienai ūkio valdai pagal KPP priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ skiriamos paramos suma – iki 10 358 litų (3 000 eurų) per metus. Paramos gavėjams kompensuojama iki 100 proc. finansuoti tinkamų išlaidų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad PVM nekompensuojamas asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą, net jei jie nėra PVM mokėtojai.
 
Paramos pagal KPP priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ paraiškos priimamos iki 2014 m. gruodžio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros skyriuose. Su priemonės įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. lapkričio 4 d. 11:28