Paskutiniame šiais metais susitikime – naujos idėjos sėkmingam paramos įsisavinimui užtikrinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.12.27

Paskutiniame šiais metais susitikime – naujos idėjos sėkmingam paramos įsisavinimui užtikrinti

Paskutiniame šiais metais susitikime – naujos idėjos sėkmingam paramos įsisavinimui užtikrinti
Šių metų gruodžio 20 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) sukvietė visų jos klientų – Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei gavėjus – atstovus į diskusiją „Bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant efektyvaus paramos įsisavinimo“.
 
Metų pabaiga – laikas ne tik apibendrinti tai, kas atlikta, bet ir kurti ateities planus. Renginio metu socialinių partnerių, Žemės ūkio ministerijos ir NMA atstovai diskutavo trimis svarbiomis temomis – kaip tobulinti NMA ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, efektyviau atlikti paramos lėšomis remiamų projektų patikras, sumažinti paramos gavėjų daromų pažeidimų skaičių.
 
Susitikime dalyvavę ūkininkus, žemės ūkio bendroves, miškų savininkus, kaimo verslininkus, akvakultūros ir žuvininkystės produktų gamintojus vienijančių visuomeninių organizacijų atstovai idėjų nestigo. Siūlyta tobulinti bendradarbiavimą kiek įmanoma formalizuojant socialinių partnerių dalyvavimą teisės aktų kūrime, toliau organizuoti NMA darbuotojų išvykimus pas projektų vykdytojus, pristatant praktinę administruojamos paramos gavėjų veiklą. Diskutuojant apie patikrų atlikimo tobulinimą, pabrėžta būtinybė mažinti patikras vykdančių institucijų skaičių, trumpinti terminą nuo mokėjimo prašymo pateikimo iki patikros atlikimo, kuo anksčiau pranešti, kokius dokumentus reikia paruošti patikrai. Siekiant mažinti daromų pažeidimų skaičių, pasiūlyta kasmet pristatyti pažeidimų priežasčių analizę apskritojo stalo diskusijų metu, parengti atmintines apie dažniausiai daromus pažeidimus ir klaidas.
 
Baigdamas renginį, NMA direktorius Saulius Silickas apibendrino šiais metais vykusį NMA ir socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą – surengta 12 apskritojo stalo diskusijų įvairiomis paramos administravimo temomis, po kiekvienos iš jų parengti veiksmų planai pasiūlymams įgyvendinti, iš 45 pateiktų pasiūlymų jau įgyvendinti 40. Agentūros direktorius pasidžiaugė, kad veiksmingo bendradarbiavimo rezultatai atsispindi ir nuolat atliekamų socialinių partnerių apklausų rezultatuose – 94 procentų anketų NMA darbas įvertintas teigiamai.
 
Orientacija į klientą yra ir išliks viena iš pamatinių mūsų vertybių. NMA kolekyvas, dar kartą sveikindamas visas mūsų klientus vienijančias organizacijas didžiausių metų švenčių proga, lauks pasiūlymų, minčių bei idėjų sėkmingam paramos įsisavinimui užtikrinti ir 2013 m.
 
Primename, kad aktualiausia socialiniams partneriams informacija skelbiama mūsų tinklalapio skiltyje „Socialiniai partneriai“.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:44