Paskubėkite pranešti apie produkcijos realizavimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.24

Paskubėkite pranešti apie produkcijos realizavimą

Paskubėkite pranešti apie produkcijos realizavimą
NMA specialistai primena, kad  baigiasi informacijos apie ekologinės produkcijos realizavimą pateikimo terminas. 2015 m. pateikusieji paraiškas pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, apie produkcijos panaudojimą ar realizavimą turi pateikti sertifikuojančiai įstaigai iki birželio 15 d.
 
Ekologinių ūkių valdytojai, pretenduojantys gauti išmokas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, kasmet privalo pateikti informaciją (sudarytą buhalterinių apskaitos dokumentų pagrindu) apie užaugintą ir patiektą rinkai produkciją.
 
Einamaisiais metais iki sausio 15 d. jie turi pateikti informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją ir visos turimos produkcijos likučius.
 
Jeigu produkcija ar dalis produkcijos praeitais metais nebuvo patiekta rinkai – ne vėliau kaip iki birželio 15 d. būtina pateikti informaciją apie turimos produkcijos likučius nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. (įskaitytinai).
 
Pažymėtina, kad informaciją apie ekologinės produkcijos realizavimą (užpildytą 11 lentelę) būtina pateikti sertifikuojančiai įstaigai VšĮ „Ekoagros“.
 
Nepateikus visos reikalingos informacijos, Nacionalinė mokėjimo agentūra galės išmokėti tik 50 proc. paramos sumos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 24 d. 09:34