Paskolos sutarties pateikimui – šešių mėnesių terminas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.29

Paskolos sutarties pateikimui – šešių mėnesių terminas

Paskolos sutarties pateikimui – šešių mėnesių terminas
Šeši mėnesiai nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos – tai terminas, per kurį pareiškėjai turi pasirašyti paramos teikimo sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), tačiau iki to laiko reikia pateikti ir atitinkamus dokumentus dėl planuojamo įgyvendinti projekto finansavimo šaltinio.
 
Šiuo metu tai yra aktualiausia paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ pateikusiems kaimo gyventojams ar įmonėms.
 
Į paramą pretenduojantys pareiškėjai privalo užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį (skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas), kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos finansuojant projektą negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės (su PVM). NMA neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą. Atsakomybė už nurodytas turimas lėšas tenka pareiškėju.
 
Projekto finansavimo galimybę įrodančius dokumentus reikia pateikti kartu su paraiška. Tačiau dažnai tai būna tik preliminarūs sprendimai dėl paskolos suteikimo projekto įgyvendinimui, o realaus finansavimo šaltinio būdavo ieškoma jau pasirašius paramos teikimo sutartį. Tuo tarpu paskolą suteikti kartais atsisakydavo tiek bankai, tiek kiti galimi kreditoriai. Todėl realaus finansavimo šaltinio neturėjimas buvo pagrindinė priežastis, dėl ko tekdavo atidėti ir projektų įgyvendinimo terminus.
 
Siekiant iš anksto užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinami laiku ir įsisavintos visos paramos lėšos, minėtų KPP priemonių įgyvendinimo taisyklėse buvo numatyta, jog pareiškėjai pasirašytą paskolos teikimo sutartį ar susitarimą dėl paskolos suteikimo projektui ar projekto daliai finansuoti turi pateikti dar iki paramos sutarties su NMA pasirašymo. Jei projektas ar atitinkama projekto dalis bus įgyvendinama nuosavomis lėšomis, apie tai raštu patvirtinti taip pat reikia iki paramos sutarties pasirašymo.
 
Paramos teikimo sutartis pareiškėjai su NMA turi pasirašyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, ir šis terminas negali būti pratęsiamas. Tad, jeigu per nurodytą laikotarpį pareiškėjai nepateiks dokumentų dėl planuojamo įgyvendinti projekto finansavimo šaltinio, jie praras teisę pasirašyti paramos sutartį, o tuo pačiu – ir paramą projektui įgyvendinti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:55