Paskelbtos naujos paraiškų paramai gauti teikimo formos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.09.06

Paskelbtos naujos paraiškų paramai gauti teikimo formos

Paskelbtos naujos paraiškų paramai gauti teikimo formos
Informuojame, kad paskelbtos naujos paraiškų teikimo formos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones:
 
 • „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (antroji veiklos sritis):
  • Gyvulininkystės sektorius (paraiškos formą rasite čia);
  • Pienininkystės sektoriaus restruktūrizavimas – pieno perdirbimo projektai, kai prašoma paramos suma ne didesnė kaip 250 tūkst. Lt projektui (paraiškos formą rasite čia).
 • „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“, veiklos sritis „Gyvulių ir paukščių prekinės vertės didinimas“ (paraiškos formą rasite čia).
 • „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“, pirmoji veiklos sritis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ (paraiškos formą rasite čia).
 
Primename, kad paraiškos pagal KPP priemones renkamos:
 • „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (antroji veiklos sritis):
  • Gyvulininkystės sektorius – nuo rugsėjo 9 d. iki spalio 4 d.
  • Pienininkystės sektorius – nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 18 d.
 • Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“, veiklos sritį „Gyvulių ir paukščių prekinės vertės didinimas“ – nuo rugsėjo 9 d. iki spalio 4 d.
 • „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“,  pirmoji veiklos sritis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ – nuo rugsėjo 16 d. iki rugsėjo 30 d.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:45