Paskelbtas konkursas NMA vadovo pareigoms užimti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.06

Paskelbtas konkursas NMA vadovo pareigoms užimti

Paskelbtas konkursas NMA vadovo pareigoms užimti
Žemės ūkio ministerija paskelbė konkursą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus pozicijai užimti.
 
Pretendentas privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis), ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 
Taip pat kandidatas į šią poziciją turi išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos žemės ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės politiką, pagrindines Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), Europos žuvininkystės fondo (EŽF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemones, nacionalinės paramos priemones, kurių administravime dalyvauja NMA.
 
Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti čia.
 
Planuojama, kad nuo 2019 m. pabaigos NMA vadovo darbo vieta bus Kaune.
 
 
 
Žemės ūkio ministerijos informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 6 d. 11:43