Paskata gaminti kokybiškus produktus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.05.27

Paskata gaminti kokybiškus produktus

Paskata gaminti kokybiškus produktus
Valstybė ir Europos Sąjunga (ES) remia kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus gaminančius ūkininkus. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“.
 
Siekiantieji gauti paramą pagal šią priemonę paraiškas dar galės teikti iki š. m. gruodžio 31 d. Jas priima Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniai paramos administravimo skyriai.
 
Parama – tik aktyviems ūkininkams
 
Pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ remiamos šios veiklos: „Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė“, „Įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos“ ir „Metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje“.
 
Paramos gali kreiptis aktyvūs ūkininkai, auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio bei maisto produktus, nustatyta tvarka įregistravę valdą.
 
Parama teikiama vienos iš trijų kokybės sistemų: ekologiškų produktų gamybos sistemos, ES kokybės sistemos ir nacionalinės maisto kokybės sistemos (IKP gamybos sistemos) dalyviams.
 
Atkreipiame dėmesį, kad parama teikiama pirmą kartą pagal paminėtas kokybės sistemas pradedantiems dirbti aktyviems žemės ūkio subjektams.
 
Paramos gali kreiptis ūkininkai, turintys ne vėliau kaip prieš dvejus metus išduotus pirmuosius sertifikatus arba ne vėliau kaip prieš dvejus metus įregistruoti  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti Saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir Saugomų geografinių nuorodų (SGN) arba Garantuotų tradicinių gaminių (GTG) registre, gamintojų sąraše.
 
Būtinas sertifikatas
 
Pareiškėjas turi turėti sertifikavimo įstaigos išduotą patvirtinamąjį dokumentą, auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai neperdirbtus arba perdirbtus ekologiškus produktus (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), skirtus tiesiogiai žmonėms vartoti.
 
Pareiškėjas, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyvis, turi būti įrašytas į VMVT tvarkomą produktų, kurių pavadinimai yra įregistruoti SKVN ir SGN arba GTG registre, gamintojų sąrašą, gaminti ir tiekti rinkai šiuos produktus: mėsos gaminį „Skilandis“, Seinų / Lazdijų krašto medų, lietuvišką varškės sūrį, midų „Stakliškės“, pieno gaminį „Žemaitiškas kastinys“, „Daujėnų“ naminę duoną, sūrį „Liliputas“.
 
Pareiškėjas, IKP gamybos sistemos dalyvis, turi turėti sertifikatą auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai išskirtinės kokybės produktus: medų, perdirbtus grūdų produktus, paukštieną, triušieną, avieną, kitų rūšių mėsą ir jos gaminius, pieną ir jo gaminius, kiaušinius, vaisius, uogas, daržoves ir jų perdirbtus produktus.
 
Remiama ne ilgiau kaip penkerius metus
 
Parama pagal šią priemonę teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Didžiausia galima viešosios paramos vienai žemės ūkio valdai suma per metus ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams yra 2 998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2 776 Eur, o IKP gamybos sistemos dalyviams – 2 895 Eur.
 
Paramos lėšomis gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, tyrimų, numatytų kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos ir kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etikečių ir (arba) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo bei kitos išlaidos. Taip pat kompensuojamas metinis kokybės sistemos dalyvio įnašas.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. gegužės 27 d. 14:00