„Pasitikėjimo linija“ sulaukta dar daugiau pranešimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.01.21

„Pasitikėjimo linija“ sulaukta dar daugiau pranešimų

„Pasitikėjimo linija“ sulaukta dar daugiau pranešimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), administruodama paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, neretai susiduria su atvejais, kai Europos Sąjungos ir valstybės lėšomis remiamus projektus įgyvendinantys paramos gavėjai pažeidžia teisės aktų nuostatas. Siekdama, kad parama atitektų tik sąžiningiems ir įsipareigojimus vykdantiems paramos gavėjams ir būtų užkirstas kelias galimiems pažeidimams, NMA taiko įvairias prevencines priemones. Viena iš tokių priemonių – jau dešimtus metus veikianti „Pasitikėjimo linija“.
 
2014 m. sulaukta dar daugiau pranešimų
 
Naudojantis „Pasitikėjimo linija“, NMA darbuotojus galima informuoti apie asmenų, gaunančių ar pretenduojančių gauti Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei, galimus piktnaudžiavimo atvejus. „Pasitikėjimo linija“ galima pranešti ir apie galimai neskaidrią NMA darbuotojų veiklą, kai reikalaujama neteisėto atlygio, arba atvejus, kai asmuo NMA darbuotojui siūlė kyšį.
 
Statistika atskleidžia, kad per pastaruosius dešimt metų „Pasitikėjimo linijos“ pranešimų skaičius kiekvienais metais didėjo, o jos populiarumas ir toliau auga. 2005–2006 m. buvo gautas 191 pranešimas, o 2014 m. – jau 899 pranešimai (2013 m. buvo gauti 842,  2012 m. – 724 pranešimai). Statistika rodo, kad patvirtinama informacija, nurodyta maždaug pusėje „Pasitikėjimo linija“ gautų pranešimų.
 
„Pasitikėjimo linija“ gaunamų pranešimų daugėja, nes žmones įvairiais kanalais pasiekia vis daugiau informacijos apie gaunamos paramos reikalavimus. Be to, visuomenė vis aiškiau supranta, kad kova su neteisėtu paramos naudojimu yra pilietinė pareiga ir kad taip galima prisidėti prie skaidresnio paramos administravimo proceso. „Pasitikėjimo linija“ gaunamų pranešimų skaičiaus augimas rodo ir tai, kad didėja pasitikėjimas NMA, kaip paramą skirstančia institucija.
 
Daugiausia pranešimų dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymo
 
Kaip ir ankstesniais metais, 2014 m. „Pasitikėjimo linija“ dažniausiai buvo pranešama apie geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymo atvejus, pavyzdžiui, apie laiku nenušienautas pievas, nesutvarkytą šieną, netinkamus gyvulių laikymo atvejus.
 
Be to, dažnai pasitaiko pranešimų apie galimai netikslų arba neteisėtą žemės ūkio naudmenų deklaravimą. Pavyzdžiui, informuojama, kad asmuo, deklaruojantis žemės plotus tiesioginėms išmokoms gauti, galimai neturi žemės nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų.
 
Įgyvendinamų investicinių projektų pažeidimus pastebėti nėra lengva, todėl bet kokia informacija yra labai laukiama. Dažniausiai „Pasitikėjimo linija“ pranešama, kad projektas nėra vykdomas, t. y. neįsigyjama technika ar nesilaikoma kitų prisiimtų įsipareigojimų. 
 
„Pasitikėjimo linija“ pasiekiama visiems
 
Informaciją „Pasitikėjimo linija“ galima pateikti dviem būdais: paskambinus telefonu (8 5) 260 7901, kuriame įdiegtas automatinis atsakiklis, arba elektroniniu būdu – specialiai tam sukurtoje skiltyje.
  
Paskambinęs į „Pasitikėjimo liniją“ žmogus pirmiausia išgirsta atsakiklio signalą ir turėtų iki pabaigos išklausyti informacinio pranešimo įrašą. Tai padaryti svarbu, nes iki signalo pateikta informacija neįrašoma. Informacija apie galimus pažeidimus priimama bet kuriuo paros metu.
 
Į visus gautus pranešimus reaguojama operatyviai – NMA darbuotojai visus darbo metu gautus pranešimus užregistruoja tą pačią dieną, gautus nedarbo ar švenčių dienomis – kitą darbo dieną.
 
Laukiama kuo tikslesnės informacijos
 
Visa per „Pasitikėjimo liniją“ gauta informacija NMA darbuotojams yra vienodai svarbi, todėl tikrinami visi pranešimai be išimčių.
 
Pranešime reikia kuo tiksliau nurodyti galimai pažeidimą padariusio fizinio asmens vardą bei pavardę arba įmonės pavadinimą, kodą ar valdos numerį, adresą ar vietos pavadinimą. Taip pat svarbu kaip galima išsamiau papasakoti apie pastebėtą pažeidimą. Asmenvardžių trumpiniai, tekstas be nosinių raidžių, diakritinių ženklų (varnelių, brūkšnių, taškų) ir netikslūs vietovardžiai apsunkina tolesnį tyrimą.
 
Pažymėtina, kad NMA darbuotojai negali matyti skambinančiojo telefono numerio – „Pasitikėjimo linija“ visada užtikrina pranešėjo anonimiškumą. Vis dėlto labai praverčia nurodytas pranešėjo telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, kuriuo galima susisiekti, jei tyrimą atliekančiam NMA ar kitos institucijos darbuotojui prireiktų papildomos informacijos apie galimai nesąžiningą paramos gavėjų ar NMA darbuotojų elgesį.
 
Primename, kad Lietuvos teisės aktai draudžia šmeižti asmenis, pateikti tikrovės neatitinkančią ar asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją.
 
Daugiau informacijos apie „Pasitikėjimo liniją“ galima rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. sausio 23 d. 10:54