„Pasitikėjimo linija“ padeda užtikrinti skaidrumą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.26

„Pasitikėjimo linija“ padeda užtikrinti skaidrumą

„Pasitikėjimo linija“ padeda užtikrinti skaidrumą
Skaidrumas – viena iš kertinių Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) veiklos politiką formuojančių vertybių. Siekiant jo pasitelkiamos įvairios priemonės – nuo darbuotojų sąmoningumo ugdymo iki „Pasitikėjimo linijos“, kuri buvo sukurta kaip papildomas informacijos šaltinis paramos administravimo ir panaudojimo skaidrumui užtikrinti. 
 
Galimybė pranešti apie piktnaudžiavimo atvejus
 
„Pasitikėjimo linija“ galima informuoti NMA apie asmenų, gaunančių arba pretenduojančių gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei, galimus piktnaudžiavimo atvejus.
 
„Pasitikėjimo linija“ taip pat galima pranešti ir apie NMA darbuotojų galimai neskaidrias veikas arba kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką administruojant paramą. 
 
Gauti pranešimai nagrinėjami nedelsiant
 
Pateikti pranešimą „Pasitikėjimo linija“ galima dviem būdais: paskambinus telefonu (8 5) 260 7901 (įdiegtas automatinis atsakiklis) arba elektroniniu būdu – NMA interneto svetainėje www.nma.lt specialiai sukurtoje skiltyje.
 
Paskambinus „Pasitikėjimo linija“, svarbu iki pabaigos išklausyti įrašytą informacinį pranešimą ir pradėti kalbėti tik išgirdus automatinio atsakiklio garsinį signalą – iki signalo pateikta informacija neįrašoma. Informacija apie galimus pažeidimus priimama bet kuriuo paros metu.
 
Visa „Pasitikėjimo linija“ gauta informacija NMA darbuotojams yra vienodai svarbi, todėl tikrinami visi pranešimai be išimčių. Visi darbo dienomis gauti pranešimai pradedami nagrinėti tą pačią dieną, o gauti nedarbo ar švenčių dienomis – kitą darbo dieną.
 
Svarbiausia – pateikti tikslią informaciją
 
Pranešime reikia kuo tiksliau nurodyti galimai pažeidimą padariusio fizinio ar juridinio asmens vardą bei pavardę arba įmonės pavadinimą, tikslų adresą arba teisingą vietovės, kurioje pastebėtas galimas pažeidimas, pavadinimą. Šiais metais NMA patobulino savo svetainės skiltį „Pasitikėjimo linija“ ir nuo šiol galimo pažeidimo vietą galima nurodyti žemėlapyje, ne tik nurodyti adresą. Taip pat svarbu kaip galima smulkiau papasakoti apie pastebėtą pažeidimą. Tai padeda greičiau reaguoti į situaciją, nustatyti pažeidėjus ir patikrinti pateiktą informaciją.
 
Anonimiškumas užtikrintas 
 
Pažymėtina, kad NMA darbuotojai negali matyti pranešėjo telefono numerio arba elektroninio pašto adreso – „Pasitikėjimo linija“ garantuoja anonimiškumą. Vis dėlto pravartu, kad pranešimą teikiantis asmuo nurodytų savo telefono numerį arba elektroninio pašto adresą. Su pranešėju gali būti susisiekta, jeigu pranešimą administruojančiam NMA darbuotojui prireiktų papildomos informacijos apie galimai nesąžiningą paramos gavėjų elgesį.
 
„Pasitikėjimo linija“ galima pranešti ir apie galimai neskaidrią NMA darbuotojų veiklą. Jeigu susidūrėte su neskaidriais NMA darbuotojų veiksmais (pvz., iš Jūsų reikalaujama neteisėto atlygio, neteisėtas atlygis buvo priimtas, žinote apie kyšio siūlymą), prašome „Pasitikėjimo linija“ pateikti kuo tikslesnį ir išsamesnį pranešimą, nurodyti laiką, vietą, asmenis, perduotas vertybes ir pan.
 
„Pasitikėjimo linija“ NMA daugiausia gauna pranešimų apie galimus pažeidimus bei neatitikimus, susijusius su paramos už plotus priemonėmis ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymu (pavyzdžiui, apie laiku nenušienautas pievas, netinkamus gyvulių laikymo atvejus). Taip pat nemažai pranešimų gaunama apie galimai netikslų arba neteisėtą žemės ūkio naudmenų deklaravimą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 26 d. 10:03