„Pasitikėjimo linija“ gaunama vis daugiau pranešimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.03.20

„Pasitikėjimo linija“ gaunama vis daugiau pranešimų

„Pasitikėjimo linija“ gaunama vis daugiau pranešimų
Teisėtam Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšų įsisavinimui užtikrinti Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) jau devintus metus veikia „Pasitikėjimo linija“. Ja asmenys bet kuriuo paros metu anonimiškai gali pateikti informaciją apie galimus piktnaudžiavimo atvejus, siekiant neteisėtai įsisavinti paramos lėšas.
 
2013 m. sulaukta dar daugiau pranešimų
 
Statistika rodo, kad „Pasitikėjimo linija“ gaunamų pranešimų apie galimus pažeidimus skaičius kiekvienais metais auga, o jos populiarumas ir toliau didėja. 2013 m. „Pasitikėjimo linija“ gauti 842 pranešimai. Tai daugiausiai pranešimų, kuriuos NMA gavo „Pasitikėjimo linija“ per visą savo gyvavimo laikotarpį.
 
Įtakos didėjančiam pranešimų kiekiui turėjo aktyvesnis dalyvavimas paramos programose, augantis domėjimasis galimybėmis pasinaudoti ES ir Lietuvos valstybės parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei bei didėjantis visuomenės supratimas, kad neskaidrus paramos lėšų įsisavinimas vienaip ar kitaip aktualus visai Lietuvos visuomenei, ne tik paramą tiesiogiai gaunantiems asmenims.
 
2013 m. palyginus su 2012 m., pranešimų kiekis išaugo 16 %. Nuo „Pasitikėjimo linijos“ veikimo pradžios pranešimų kasmet vidutiniškai didėjo 25,6 %. Gaunamų pranešimų skaičiaus pokytis nuo 2005 m. iki 2013 m. parodytas diagramoje:
 
 
2013 m. NMA „Pasitikėjimo linija buvo gauti 672 pranešimai dėl galimų piktnaudžiavimo Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei atvejų, 5 pranešimai apie galimai neskaidrias NMA darbuotojų veikas ir 165 pranešimai – klausimai, nepasitvirtinusi informacija, ne pagal NMA kompetenciją, nepilnai pateikta ir kita informacija.
 
Dažniausi pranešimai – apie lengvai pastebimus pažeidimus
 
Kaip ir ankstesniais metais, 2013 m. daugiausia pranešamų (590) gauta apie galimus pažeidimus bei neatitikimus, susijusius su plotinėmis priemonėmis, geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų pažeidimus, pavyzdžiui, NMA darbuotojai informuojami apie laiku nenušienautas pievas, nesutvarkytą šieną, netinkamus gyvulių laikymo atvejus.  
 
Be to, dažnai pasitaiko pranešimų apie galimai netikslų arba neteisėtą žemės ūkio naudmenų deklaravimą. „Pasitikėjimo linija“ informuojama, kad asmuo, deklaruojantis žemės plotus tiesioginėms išmokoms gauti, galimai neturi žemės nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų.
 
Atsižvelgiant į „Pasitikėjimo linija“ pateiktą informaciją 2013 m. atlikta 481 „Pasitikėjimo linija“ patikra vietoje, iš jų 236 atvejais patikrų vietoje metu pažeidimai buvo nustatyti, t.y. informacija pasitvirtino.
 
NMA itin vertina bet kokią informaciją apie galimus teisės aktų reikalavimų nesilaikymo atvejus, įgyvendinant investicinius projektus. Didelės apimties projektų pažeidimus ir neatitikimus pastebėti yra kur kas sudėtingiau. Kiekvienais metais pasitaiko nemažai projektų rengimo ir vykdymo pažeidimų, ypatingai – vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
 
 „Pasitikėjimo linija“ pasiekiama visiems
 
Pasiekti „Pasitikėjimo liniją“ galima dviem būdais: paskambinus telefonu (8 5) 260 7901, kuriame įdiegtas autoatsakiklis, arba elektroniniu būdu – NMA interneto svetainėje www.nma.lt specialiai tam sukurtoje „Pasitikėjimo linijos“ skiltyje. Tokiais būdais 2013 m. sulaukta 628 pranešimų.
 
Informacija apie galimus pažeidimus priimama bet kuriuo paros metu. Į visus gautus pranešimus reaguojama operatyviai – NMA darbuotojai visus darbo metu gautus pranešimus užregistruoja tą pačią dieną, gautus nedarbo ar švenčių dienomis – kitą darbo dieną.
 
 „Pasitikėjimo linijos“ administratorius pasiekia ir kitais būdais surinkta informacija. Pasitaiko, kad asmenys galimai neskaidraus paramos panaudojimo atvejus perduoda bendruoju NMA elektroniniu paštu, žodžiu arba NMA darbuotojų telefonu – tokiais būdais 2013 m. sulaukta 214 pranešimų.
 
Laukiama kuo tikslesnės informacijos
 
Visa per „Pasitikėjimo liniją“ gauta informacija NMA darbuotojams yra vienodai svarbi, todėl tikrinami be išimčių visi pranešimai. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kad tyrimas nėra inicijuojamas dėl netiksliai pateiktos informacijos. Ne pagal NMA kompetenciją pateikta informacija perduodama kitoms institucijoms.
 
Pateikiant pranešimą reikia kuo tiksliau nurodyti pilną galimai pažeidimą padariusio fizinio ar juridinio asmens vardą bei pavardę arba įmonės pavadinimą, pateiktį aiškų adresą ar vietos pavadinimą. Taip pat svarbu kiek įmanoma detaliau papasakoti apie pastebėtą pažeidimą. Vardo trumpiniai, informacija be lietuviškų raidžių ar netikslūs vietovardžiai apsunkina tolesnį tyrimą.
 
„Pasitikėjimo linija“ galima pranešti ir apie galimai neskaidrią NMA darbuotojų veiklą. Susidūrusių su neskaidriais NMA darbuotojų veiksmais, kai reikalaujama atlygio, jis priimamas arba žinančių apie atvejus, kai asmuo siūlė kyšį, prašome „Pasitikėjimo linijai“ pateikti kuo tikslesnį pranešimą, nurodant laiką, vietą, asmenis, perduotas vertybes ir pan..
 
Pažymėtina, kad NMA darbuotojai negali matyti (išskyrus tuos atvejus, kai pranešėjas pats šiuos duomenis nurodo) skambinančiojo telefono numerio ar elektroninio pašto adreso – „Pasitikėjimo linija“ visada garantuoja pranešėjo anonimiškumą. Visgi naudinga, kai pranešimą paliekantis asmuo palieka savo telefono numerį arba elektroninio pašto adresą. Su pranešėju gali būti susisiekta tuo atveju, jei pranešimą administruojančiam NMA darbuotojui prireiktų papildomos informacijos apie galimai nesąžiningą paramos gavėjų elgesį.
 
Primename, kad Lietuvos teisės aktai draudžia šmeižti asmenis, pateikti tikrovės neatitinkančią ar asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją.
 
Daugiau informacijos apie „Pasitikėjimo liniją“ galima rasti čia.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 12:22