Pasirašytos paramos sutartys moksliniams tyrimams plėtoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.02

Pasirašytos paramos sutartys moksliniams tyrimams plėtoti

Pasirašytos paramos sutartys moksliniams tyrimams plėtoti
Birželio mėnesį Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartis su mokslo institucijomis pagal valstybės finansuojamą priemonę „Parama moksliniams tyrimams“, kurių suma siekia beveik 790 000 eurų.
 
Žemės ūkio ministerijai patvirtinus sprendimus dėl pagalbos skyrimo žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams vykdyti ir taikomajai veiklai plėtoti, paramos sulauks 51 projektų vykdytojas.
 
Šie paramos gavėjai paraiškas paramai gauti teikė Žemės ūkio ministerijai 2015 m. balandžio–gegužės mėnesiais. Į šią pagalbą galėjo pretenduoti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra vykdyti fundamentinius, pramoninius tyrimus, bandomąją taikomąją veiklą bei galimybių studijas.
 
Valstybės lėšomis pagalbos gavėjai galės kompensuoti išlaidas, patirtas įsigyjant reikiamų prietaisų ar jų nuomojantis, apmokėti personalo ir kitas veiklos bei pridėtines išlaidas.
 
Primename, jog paramos lėšos pasieks tuos paramos gavėjus, kurie atliks numatytas investicijas, NMA iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateiks tarpinę ir (arba) galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę bei įvykdys kitus reikalavimus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. liepos 2 d. 14:03