Pasirašyta sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos agentūrų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.30

Pasirašyta sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos agentūrų

Pasirašyta sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos agentūrų
Šią savaitę Varšuvoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) bei Žemės ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūros (ŽŪRMA).
 
Lietuvos ir Lenkijos mokėjimo agentūros bendradarbiauja jau daugelį metų. Tarp abiejų institucijų vyksta nuolatinis komunikavimas įvairiais kasdieninės veiklos klausimais, kasmet dalyvaujama dvišaliuose susitikimuose, seminaruose, bendruose tarptautiniuose renginiuose, tarp jų – kasmetinėje BaltijosLenkijos mokėjimo agentūrų konferencijoje, kuri šiemet rugpjūtį organizuojama Kaune.
 
Kaimynai Lenkijoje yra kolegos, į kuriuos, iškilus neatidėliotiniems klausimams ar atsiradus poreikiui gauti skubios informacijos, kreipiamasi bene pirmiausia. Tad abiejų institucijų bendru sutarimu 2016 m. birželio 28 d. Varšuvoje buvo pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutartis, kuria įtvirtinti daugiametės draugystės tarp kaimynų ryšiai bei numatytos tolesnės bendros veiklos gairės.
 
Sutarties pasirašymo proga apsilankiusią NMA delegaciją Lenkijos mokėjimo agentūros vadovas Daniel Obajtek supažindino su institucijos struktūra, regioninių padalinių pavaldumo sistema, taip pat su Lenkijoje įgyvendinamų kaimo plėtros programos priemonių ir tiesioginių išmokų administravimo aktualijomis. Šiuo metu Lenkijos agentūroje dirba 11 000 darbuotojų, kiekvienoje iš 16 vaivadijų veikia regioniniai skyriai, 314 valsčių (pavietų) įsteigti vietiniai skyriai. 
 
Lietuvos mokėjimo agentūros direktorius Erikas Bėrontas pristatė NMA veiklos aktualijas bei perspektyvas. Direktorius pabrėžė, kad klausimai, iškylantys įgyvendinant 20142020 m. kaimo plėtros programos priemones ir administruojant tiesiogines išmokas, nesiskiria nuo problemų, su kuriomis susiduriama kaimyninėje Lenkijoje.
 
Po iškilmingo sutarties pasirašymo įvyko spaudos konferencija, vienos iš populiariausių Lenkijos televizijos kanalo programų „Agrobiznes“ žurnalistai apie šį reikšmingą įvykį parengė televizijos reportažą.
 
Apžvelgus Lietuvos ir Lenkijos mokėjimo agentūrų bendradarbiavimo istoriją (NMA įkurta 1999 m., ŽŪRMA – 1994 m.), akivaizdu, kad sutarties pasirašymas yra nuoseklus žingsnis, skatinant tolesnį dvišalį bendradarbiavimą tarp institucijų. Ypatingas dėmesys sutartyje yra skiriamas abiejų šalių bendradarbiavimui tarptautiniuose projektuose, įskaitant ES iniciatyvas šalyse kandidatėse ir Rytų Partnerystės šalyse.
 
Nuotraukų autorė Magdalena Nawara
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 4 d. 08:15