Pasikeitė dokumentų pateikimo tvarka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.01

Pasikeitė dokumentų pateikimo tvarka

Pasikeitė dokumentų pateikimo tvarka
Jau skelbėme, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklės. Naujai patvirtintose administravimo taisyklėse pakeista paraiškų, mokėjimo prašymų, ataskaitų pateikimo tvarka. 
 
Paraiškos nuo rugsėjo 1 d. – tik per ŽŪMIS
 
Svarbus pakeitimas teiksiantiems paraiškas pagal kvietimus nuo rugsėjo 1 d. – šių kvietimų paraiškas paramos gavėjai privalės teikti elektroniniu būdu per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą – ŽŪMIS, užpildydami parengtas paraiškų duomenų įvedimo formas, jei įgyvendinimo taisyklėse nenumatytas kitas teikimo būdas. Per sistemą privalomai turės būti teikiami ir šių kvietimų mokėjimo prašymai. Ankstesnių kvietimų paraiškos bei mokėjimo prašymai turės būti teikiami galiojančiose įgyvendinimo taisyklėse numatyta tvarka.
 
Projektų įgyvendinimo ataskaitos pagal visas priemones turi būti teikiamos per ŽŪMIS. Jei ataskaitos teikimo metu sistemoje dar nebus sukurtos elektroninės ataskaitos formos pagal tam tikrą priemonę, jos bus priimamos ir popierinės (teikiant asmeniškai ar per įgaliotą asmenį), taip pat registruotu paštu ar elektroniniu laišku.
 
Taupomas laikas ir kaštai
 
Teikti dokumentus per ŽŪMIS yra daug patogiau – taip taupomas ir pareiškėjų, paramos gavėjų, ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojų laikas bei išlaidos. Teikiantiesiems NMA dokumentus nebūtina vykti į teritorinį paramos administravimo skyrių, laukti eilėse,  nemažai duomenų iš karto sutikrinami. Sistema, neteisingai užpildžius langelius, iš karto parodo klaidas ir neatitikimus. Jei klaida paliekama, pareiškėjas negalės pateikti elektroniniu būdu užpildytų dokumentų, kol klaida nebus ištaisyta.
 
Dokumentų pildymo procesą palengvina ir tai, kad kai kuriuos paraiškos duomenis elektroninės paraiškos sistema užpildo automatiškai, nes dalis jų gaunama tiesiogiai iš atitinkamų valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų, tad paramos gavėjui tam tikrų duomenų nereikia ieškoti atskirai.
 
Naudodamiesi sistema NMA klientai dokumentus gali pildyti jiems patogioje vietoje ir patogiu laiku. Nespėjus dokumento užpildyti iki galo, galima tai padaryti kitą kartą, vėl radus galimybę (nepamirštant nustatyto termino).  
 
Nepamiršti papildomų dokumentų
 
Užpildžius paraiškos (mokėjimo prašymo, ataskaitos) formą, reikėtų prisegti elektronines būtinų pateikti ir papildomų dokumentų formas, t. y. popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas. Neretai pasitaiko atvejų, kad pareiškėjai bei paramos gavėjai ir pagrindinį dokumentą prisega skenuotą, t. y. neužpildo ekrane matomos parengtos elektroninės formos. Dabar administravimo taisyklėse nurodyta, kad šitaip pateikti dokumentai – paraiškos, mokėjimo prašymai ir ataskaitos – nebus priimami.
 
Primename, kad prie ŽŪMIS gali prisijungti tik fizinis asmuo, turintis fizinio arba juridinio asmens jam suteiktą įgaliojimą, kuris pateikiamas NMA. Įmonės įgaliojimas turi būti patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jeigu įmonė naudoja antspaudą), o fizinio asmens išrašytas įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai. Pažymėtina, kad nuo rugsėjo 1 d. sudarytos papildomos galimybės fiziniam asmeniui atstovauti juridinį asmenį. Jeigu pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas jungsis prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) įmonės vardu (kaip verslo subjektas), jam prisijungus prie ŽŪMIS, automatiškai bus sukurtas atstovavimas, t. y., tokiais atvejais nereikės siųsti įgaliojimų NMA.  Juridinio asmens vadovas Elektroninių valdžios vartų portale taip pat gali priskirti ir kitą įgaliotą fizinį asmenį. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad toks suteiktas įgaliojimas galios visoms www.epaslaugos.lt teikiamoms elektroninėms paslaugoms.
 
Nuo rugsėjo 1 d. – paraiškos iki paskutinės jų teikimo dienos 12 val.
 
Svarbu pastebėti, kad paraiškų teikimo per sistemą neverta atidėlioti paskutinei dienai, nes kvietimų, kurie prasidės nuo rugsėjo 1 d., paraiškos paskutinę jų priėmimo dieną bus priimamos tik iki 12 val.
Visi mokėjimo prašymai ir ataskaitos per ŽŪMIS ir toliau galės būti teikiami iki paskutinės dienos 24 val.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 1 d. 14:12