Pareiškėjų dėmesiui!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.11.26

Pareiškėjų dėmesiui!

Pareiškėjų dėmesiui!
Paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gavėjams š. m. lapkričio 18 d. įsigaliojo dokumentų teikimo lengvatos.
 
Nuo šiol pareiškėjams nereikės Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teikti kasmetinių prašymų išmokoms už prarastas pajams gauti. Primename, kad pagal seną tvarką juos reikėjo teikti kasmet 6–20 paramos gavimo metais.
 
Be to, prie „ūkininkų ir asociacijų“ kategorijos priskirtiems paramos gavėjams nuo šiol nereikia pristatyti buhalterinę apskaitą patvirtinančių dokumentų. Pagal anksčiau galiojusią tvarką paramos gavėjai, tvarkantys supaprastintą buhalterijos ar dvejybinę buhalterinę apskaitą, šiuos dokumentus turėdavo teikti kasmet. Verta paminėti, kad, nors buhalterinę apskaitą patvirtinančių dokumentų pristatyti neprivaloma, bet buhalterinę apskaitą prie „ūkininkų ir asociacijų“ kategorijos priskirti paramos gavėjai vesti privalo – tai įrodančius dokumentus gali tikrinti NMA Kontrolės departamento darbuotojai patikrų vietoje metu.
 
Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad pareiškėjams pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ galioja reikalavimas – žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas, paramos gavėjui turi priklausyti nuosavybės teise visą įsipareigojimų ir paramos teikimo laiką.
 
Taigi, paramos gavėjai, negavę rašytinio NMA sutikimo, visą prisiimtų įsipareigojimų vykdymo laiką nuo paramos sutarties pasirašymo negali parduoti ar perleisti apželdintos mišku žemės, už kurią mokamos išmokos. Parduodant ar perleidžiant šią žemę būtina perleisti ir prisiimtus įsipareigojimus.
 
Pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ nuo 2005 m. iki š. m. lapkričio vidurio pareiškėjams išmokėta daugiau kaip 37 mln. Lt paramos lėšų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:42