Pareiškėjų dėmesiui!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2011.12.19

Pareiškėjų dėmesiui!

Pareiškėjų dėmesiui!
Prašomai paramos sumai pasiekus priemonei metams skirtas lėšas, stabdomas paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Paskutinė šiais metais paraiškų paramai gauti priėmimo diena – gruodžio 21 d.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:08