Pareiškėjų, deklaravusių laukus kontroliniuose žemės sklypuose bl3 arba bl3m, dėmesiui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.01.25

Pareiškėjų, deklaravusių laukus kontroliniuose žemės sklypuose bl3 arba bl3m, dėmesiui

Pareiškėjų, deklaravusių laukus kontroliniuose žemės sklypuose bl3 arba bl3m, dėmesiui
Informuojame, kad šiuo metu intensyviai vykdomos procedūros dėl kontrolinių žemės sklypų bl3 ir bl3m tinkamumo paramai įvertinimo. Pareiškėjui teikiant paraišką gauti išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukus kontroliniuose žemės sklypuose, kurių GKODAS yra bl3 ar bl3m, Nacionalinė mokėjimo agentūra atlieka administracinius patikrinimus ir patikras vietoje.
 
Didžioji dalis patikrų vietoje jau atlikta, numatoma jas baigti per vasario mėn.
 
Patikrų vietoje rezultatai perduodami Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) duomenų bazei atnaujinti. Pastarasis parengęs vaizdinę (grafinę) medžiagą pateikia duomenis Kontrolinių žemės sklypų (bl3) tinkamumo paramai tiesioginėms išmokoms vertinimo komisijai. Taigi, vertinimo komisijai priėmus sprendimą, kad vertinamas plotas tinka paramai tiesioginėms išmokoms skirti, ŽŪIKVC buvusiam kontroliniam žemės sklypui bl3 suteikia GKODĄ bl1 (tinkamas paramai kontrolinis žemės sklypas) bei pateikia duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
 
Svarbu pastebėti, kad minėta procedūra atliekama ir tais atvejais, kai pareiškėjas deklaravo tik dalį lauko ploto bl3 arba bl3m.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra deda visas pastangas, kad paraiškos būtų baigtos administruoti iš karto, kai gaus duomenis.  Suprantama, kad daugumos kontrolinių žemės sklypų bl3 ir bl3m deklaravusiųjų laukus pareiškėjų paraiškų vertinimas truks kiek ilgiau.
 
Primename, kad kontrolinis mišrus žemės sklypas bl3 – tai sklypas, kuriame pagal 2005–2006 m. ortofotografinio žemėlapio duomenis vyraujantis dangos tipas yra neužstatyta (pastatais, statiniais, kitais infrastruktūros objektais) teritorija, o vyraujantis ūkinis naudojimas yra nedirbama žemė (miško žemė, krūmynai, pelkėtos teritorijos, karjerai ir pan.). Šio sklypo tinkamas paramai skirti plotas prilygintas 0, išmokos už laukus, deklaruotus šiuose sklypuose, nėra mokamos.
 
Kontrolinis mišrus žemės sklypas bl3m – tai sklypas, kuriame pagal 2005–2006 m. ortofotografinio žemėlapio duomenis buvo kontrolinis dirbamos žemės sklypas bl1, o pagal 2009–2010 m. ortofotografinio žemėlapio duomenis vyraujantis dangos tipas yra neužstatyta (pastatais, statiniais, kitais infrastruktūros objektais) teritorija ir vyraujantis ūkinis naudojimas yra nedirbama žemė (miško žemė, krūmynai, pelkėtos teritorijos, karjerai ir pan.). Šio sklypo tinkamas paramai skirti plotas prilygintas 0, išmokos už laukus, deklaruotus šiuose sklypuose, nėra mokamos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:20