Pareiškėjų aktyvumas apskrityse skirtingas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.31

Pareiškėjų aktyvumas apskrityse skirtingas

Pareiškėjų aktyvumas apskrityse skirtingas
Šiais metais pasibaigus paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ rinkimui, paaiškėjo, kad ženkliai skiriasi apskrityse prašomos paramos sumos. Aktyviausiai teikė paraiškas ir daugiausia paprašė paramos pareiškėjai Vilniaus, Kauno ir Panevėžio apskrityse.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu projektams pagal paminėtą veiklos sritį įgyvendinti buvo skirta 28 803 132 Eur paramos lėšų, kurios lygiomis dalimis buvo padalintos 10 Lietuvos apskričių. Per 3 paraiškų rinkimo mėnesius (liepos 1 d. – rugsėjo 30 d.) dėl paramos kreipėsi 41 pareiškėjas, bendra prašoma suma siekia 26 164 931 Eur. Tačiau prašoma paramos suma skirtingose apskrityse gerokai skiriasi, kai kuriais atvejais – daugiau kaip 10 kartų.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Paraiškas galėjo teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.
 
Paramos gavėjams finansuojama 40 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. 50 proc. intensyvumo parama gali būti skiriama gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus asmenims bei pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.
 
Didžiausia paramos suma juridiniams asmenims vienam projektui negali viršyti 1,3 mln. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiui – 4 mln. Eur. Juridiniams asmenims, kurie perdirbę žemės ūkio produktus pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos Nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir 4 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.
 
Daugiau informacijos apie paramos teikimo sąlygas straipsnyje.
 
Paraiškų surinkimo rezultatai
 
Kiekvienai iš 10 Lietuvos apskričių buvo padalinta po 2,88 mln. Eur projektams, pateiktiems pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, finansuoti. Pateiktų paraiškų skaičius ir jose prašoma paramos suma nurodyta lentelėje.
 
Apskritis
Pateiktų paraiškų skaičius (vnt.)
Prašoma paramos suma
(Eur)
Alytaus
1
130 000, 00
Kauno
10
5 635 828,19
Klaipėdos
4
2 614 556,22
Marijampolės
2
1 333 032,00
Panevėžio
7
4 177 024,00
Šiaulių
1
666 681,00
Tauragės
1
481 492,00
Telšių
3
2 872 993,00
Utenos
2
1 385 749,00
Vilniaus
10
5 697 576,36
 
Paraiškų vertinimo etapai
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse numatyta 11 paraiškų atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Su projektų atrankos kriterijais ir skiriamais balais galima susipažinti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse, čia. Šiuo metu atliekamas pateiktų paraiškų prioritetinis vertinimas.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 4 d. 11:47