Pareiškėjai turi galimybę dalyvauti NMA komisijų posėdžiuose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.05.15

Pareiškėjai turi galimybę dalyvauti NMA komisijų posėdžiuose

Pareiškėjai turi galimybę dalyvauti NMA komisijų posėdžiuose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) primena, kad pareiškėjai, pretenduojantys gauti arba jau gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos priemones, taip pat tiesiogines išmokas bei nacionalinę paramą, turi galimybę dalyvauti komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su jų pateiktos paraiškos administravimu.
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurių įgyvendinamuose projektuose įtariama / nustatyta pažeidimų ar neatitikimų, yra kviečiami atvykti į NMA pažeidimų administravimo ar probleminius klausimus sprendžiančių komisijų posėdžius. Pareiškėjai taip pat kviečiami ir į Projektų atrankos komisijos posėdžius, jei svarstomas klausimas dėl pareiškėjo pateiktos paraiškos atmetimo.
 
NMA iš anksto telefonu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją ar paramos gavėją apie vyksiantį komisijos posėdį ir koks klausimas jame bus svarstomas. Gavę tokį pranešimą, pareiškėjai patys gali nuspręsti, ar dalyvauti svarstant šiuos klausimus.
 
Komisijų posėdžių metu pareiškėjai ir paramos gavėjai turi galimybę išsamiau pristatyti savo projektą, jo tikslus, pagrįsti prašymus dėl terminų nukėlimo, sutarčių keitimo ir pan., taip pat atsakyti į komisijai posėdžių metu kylančius kitus su projektu susijusius klausimus.
 
Pareiškėjų dalyvavimas šiuose posėdžiuose ne tik padeda užtikrinti skaidrų paramos skirstymo mechanizmą, objektyvių ir visapusiškai pagrįstų sprendimų priėmimą, bet pagreitina ir visą paraiškų administravimo procesą, nes dalis problemų ir klausimų išsprendžiami posėdžio metu. Tokiu būdu išvengiama dalies paklausimų raštu siuntimo (dėl šios priežasties neretai užtrunka paraiškų administravimo laikas).
 
Tuo atveju, jeigu paraiškų administravimo metu kyla neaiškumų, kurių nepavyksta išspręsti kartu su pareiškėjais, o situacijos vertinimas reikalauja specifinių žinių (pvz. dėl paraiškoje deklaruoto lauko geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės nustatymo, kai patikra atliekama vėlyvą rudenį, arba dėl projekte numatytos veiklos pobūdžio, investicijų vertinimo ar pan.), tuomet NMA kreipiasi į nepriklausomus ekspertus. Išnagrinėję šiuos atvejus, ekspertai pateikia rekomendacinio pobūdžio išaiškinimus. Ekspertai pasitelkiami siekiant sprendimus priimti kuo objektyviau.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:29