Pareiškėjai turėtų užtikrinti tinkamas sąlygas patikroms atlikti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.05.24

Pareiškėjai turėtų užtikrinti tinkamas sąlygas patikroms atlikti

Pareiškėjai turėtų užtikrinti tinkamas sąlygas patikroms atlikti
Primename, kad mėsinių galvijų ir mėsinių avių laikytojai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų.
 
Kaip pareiškėjai laikosi šių bei kitų tiesioginėms išmokoms gauti keliamų reikalavimų, tikrina į pareiškėjų ūkius atvykę Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Kontrolės departamento specialistai. Galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros vietoje, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus.
 
Vadovaujantis gyvūnų registravimo ir ženklinimo nuostatomis, kurių privalu laikytis pareiškėjams, patikrų vietoje metu tikrinami kiekvieno gyvulio ausų įsagų numeriai. Todėl pareiškėjai turi užtikrinti sąlygas (gyvulius atskirti grupėmis, juos suvaryti į užtvarus ir pan.) NMA Kontrolės departamento specialistams šiuos numerius patikrinti ir tiksliai identifikuoti gyvulį.
 
Norėtume pabrėžti, kad, jei pareiškėjas neleidžia NMA darbuotojui atlikti patikros vietoje ir suskaičiuoti mėsinių galvijų, mėsinių avių arba nesudaro tinkamų sąlygų patikrai atlikti, išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis nemokamos.
 
Išsamiau su Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2013 m. taisyklėmis galite susipažinti čia.
 
Taip pat primename, kad parama bus mokama pareiškėjams už nuo 2013 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. įskaitytinai valdoje išlaikytus savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. (rugpjūčio 1 dienos duomenimis) mėsinius galvijus. Mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys turi būti Ūkinių gyvūnų registre įregistruoti iki 2013 m. birželio 1 d. (t. y. duomenys apie mėsinių galvijų/avių laikymo pradžią į Ūkinių gyvūnų registrą turi būti įvesti iki 2013 m. birželio 1 d.).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:26