Pareiškėjai ir paramos gavėjai kviečiami dalyvauti NMA komisijų posėdžiuose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.12.18

Pareiškėjai ir paramos gavėjai kviečiami dalyvauti NMA komisijų posėdžiuose

Pareiškėjai ir paramos gavėjai kviečiami dalyvauti NMA komisijų posėdžiuose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) primena, kad pareiškėjai, pretenduojantys gauti arba paramos gavėjai, jau gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos priemones, taip pat tiesiogines išmokas bei nacionalinę paramą, turi galimybę dalyvauti komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su jų pateiktos paraiškos administravimu.
 
Apie posėdį informuojama iš anksto
 
Paramos gavėjai, kurių įgyvendinamuose ar įgyvendintuose projektuose įtariama arba nustatyta pažeidimų ar neatitikimų, yra kviečiami atvykti į pažeidimų administravimo klausimus sprendžiančios komisijos posėdžius.
 
Nagrinėjant probleminius klausimus, susijusius su paramos suteikimu, paraiškų vertinimu, paramos dydžio apskaičiavimu, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų administravimo proceso problemomis, su nagrinėjamais klausimais susiję pareiškėjai ar paramos gavėjai yra kviečiami į Paramos administravimo probleminių klausimų sprendimo komisijos posėdžius.
 
Pareiškėjai taip pat gali dalyvauti Projektų atrankos komisijos posėdžiuose, jei svarstomas klausimas dėl pareiškėjo pateiktos paraiškos atmetimo.
 
NMA iš anksto telefonu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją ar paramos gavėją apie vyksiantį komisijos posėdį ir koks klausimas jame bus svarstomas. Gavę tokį pranešimą, pareiškėjai ar paramos gavėjai patys gali nuspręsti, ar dalyvauti svarstant šiuos klausimus.
 
Greitesnis administravimo procesas
 
Komisijų posėdžių metu pareiškėjai ir paramos gavėjai turi galimybę išsamiau pristatyti savo projektą, jo tikslus, pagrįsti prašymus dėl mokėjimo prašymų pateikimo terminų nukėlimo, sutarčių ar projektų planų keitimo ir pan., taip pat atsakyti į komisijai posėdžių metu kylančius kitus su projektu susijusius klausimus.
 
Pareiškėjų arba paramos gavėjų dalyvavimas šiuose posėdžiuose ne tik padeda užtikrinti skaidrų paramos skirstymo mechanizmą, objektyvių ir visapusiškai pagrįstų sprendimų priėmimą, bet pagreitina ir visą projektų administravimo procesą, nes dalis problemų ir klausimų išsprendžiami posėdžio metu. Tokiu būdu išvengiama dalies paklausimų raštu siuntimo (dėl šios priežasties neretai užtrunka projektų administravimas).
 
Pasitelkiami nepriklausomi ekspertai
 
Tuo atveju, jeigu projektų /paraiškų administravimo metu kyla neaiškumų, kurių nepavyksta išspręsti kartu su pareiškėjais ar paramos gavėjais, o situacijos vertinimas reikalauja specifinių žinių (pvz. dėl paraiškoje deklaruoto lauko geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės nustatymo, kai patikra atliekama vėlyvą rudenį, arba dėl projekte numatytos veiklos pobūdžio, investicijų vertinimo ar pan.), tuomet NMA gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus. Išnagrinėję šiuos atvejus, ekspertai pateikia išaiškinimus. Ekspertai pasitelkiami siekiant sprendimus priimti kuo objektyviau.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14:08