Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.07

Paramos paprašyta kur kas daugiau, negu skirta

Paramos paprašyta kur kas daugiau, negu skirta
Gegužės 31-oji – paskutinė diena, kurią šiais metais miškininkai galėjo teikti paraiškas gauti paramą investicijoms į miškininkystės technologijas. Supažindiname su rezultatais.
 
Balandžio 3 d. – gegužės 31 d. buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškas galėjo teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 
Skirtumas – 1,8 mln. Eur
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 2 704 568 Eur paramos lėšų. Tuo tarpu Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) per mažiau nei du mėnesius buvo pateiktos 48 paraiškos, kuriose investicijoms į miškininkystės technologijas buvo paprašyta 4 483 835 Eur paramos. Taigi paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją daugiau kaip pusantro karto.
 
Vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją. KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Atsižvelgiant į surinktų balų skaičių sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Šiuo metu NMA specialistai atlieka paraiškų prioritetinį vertinimą. Apie pirmo etapo vertinimo rezultatus informuosime vėliau, kai tik paraiškos bus surikiuotos į prioritetinę eilę.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 7 d. 11:44