Paramos paprašyta kur kas daugiau, negu skirta
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.07

Paramos paprašyta kur kas daugiau, negu skirta

Paramos paprašyta kur kas daugiau, negu skirta
Gegužės 31-oji – paskutinė diena, kurią šiais metais miškininkai galėjo teikti paraiškas gauti paramą investicijoms į miškininkystės technologijas. Supažindiname su rezultatais.
 
Balandžio 3 d. – gegužės 31 d. buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškas galėjo teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 
Skirtumas – 1,8 mln. Eur
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 2 704 568 Eur paramos lėšų. Tuo tarpu Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) per mažiau nei du mėnesius buvo pateiktos 48 paraiškos, kuriose investicijoms į miškininkystės technologijas buvo paprašyta 4 483 835 Eur paramos. Taigi paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją daugiau kaip pusantro karto.
 
Vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją. KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Atsižvelgiant į surinktų balų skaičių sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Šiuo metu NMA specialistai atlieka paraiškų prioritetinį vertinimą. Apie pirmo etapo vertinimo rezultatus informuosime vėliau, kai tik paraiškos bus surikiuotos į prioritetinę eilę.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 7 d. 11:44