Paramos pakaks visiems bendradarbiavimo projektams (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.13

Paramos pakaks visiems bendradarbiavimo projektams (atnaujinta)

Paramos pakaks visiems bendradarbiavimo projektams (atnaujinta)
Paskutinę birželio dieną baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.
 
Smulkiesiems ūkiams dėl paramos konkuruoti nereikės
 
Pagal veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ pareiškėjai buvo kviečiami teikti paraiškas smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui skatinti organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę bei aplinkosauginę veiklą. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje sulaukta 11-os minėta veikla ketinančių užsiimti pareiškėjų paraiškų. Bendra pateiktose paraiškose prašoma paramos suma sudaro 791 217 Eur. Primename, kad šiam paraiškų rinkimo etapui pagal veiklos sritį buvo skirta 2 928 080 Eur paramos lėšų. Pateiktoms paraiškoms paramos lėšų užtenka.
 
Tinkamumo vertinimas ir vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Vadovaujantis pagal KPP teikiamų paraiškų administravimo ir  priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pagal veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ pateiktoms paraiškoms bus atliekamas surinktų paraiškų atrankos vertinimas pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pažymėtus atrankos balus ir prie paramos paraiškos pridėtus dokumentus.
 
Patikrinus atrankos balus, paramos paraiškos, surinkusios 40 ir daugiau atrankos balų, bus vertinamos pagal tinkamumą skirti paramą. Minėto balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos.
 
Tinkamumo vertinimo metu bus nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus paramai gauti, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti, ar išlaidų kainos nėra užaukštintos.
 
Kitas gautų paraiškų vertinimo etapas – įvertinti atrankos balus. Šiuo etapu bus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus.
 
NMA, atsižvelgdama į pareiškėjų poreikį žinoti, kaip vertinami paraiškose nurodyti atrankos kriterijai, trumpai paaiškina vertinimo tvarką. Tai, kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“, galite susipažinti čia.
 
Tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis. 
 
Dėmesio nesulaukė
 
Pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ paramą buvo numatyta skirti mažų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimui kurti ir vystyti, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu. Vis dėlto ši veikla dėmesio nesulaukė ir paraiškos jai vykdyti nebuvo pateiktos. Primename, kad šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 222 000 Eur paramos lėšų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 13 d. 16:18