Paramos miškininkystės technologijoms pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.11.18

Paramos miškininkystės technologijoms pakanka

Paramos miškininkystės technologijoms pakanka
Spalio 29 dieną baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ priėmimas. Kviečiame susipažinti su preliminariais paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams paramos administravimo padaliniams buvo pateikta 41 paraiška, prašoma paramos suma – 3,7 mln. Eur. Paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 6,5 mln. Eur paramos lėšų, todėl visoms paraiškoms finansuoti paramos lėšų pakanka.  
 
Paraiškas galėjo teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės, užsiimančios tvariu miškų valdymu.
Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:
  • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
  • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
  • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.
Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjo projektui – 100 000 Eur. Išsamesnė informacija apie paramos teikimo sąlygas, reikalavimus pareiškėjams NMA straipsnyje.
 
Šiuo metu NMA specialistai atlieka paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, po kurio bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Vertimo rezultatus paskelbsime svetainėje. Vadovaujantis administravimo taisyklėmis paraiškų atrankos vertinimas  turi būti atliktas per 30 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. lapkričio 18 d. 08:17