Paramos gavėjai melioracijos griovius prižiūri tinkamai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.10.30

Paramos gavėjai melioracijos griovius prižiūri tinkamai

Paramos gavėjai melioracijos griovius prižiūri tinkamai
Paramos gavėjai, įgyvendinantys Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamus projektus, vykdo įsipareigojimus – tinkamai prižiūri melioracijos griovius, juos šienauja. Ši išvada buvo pateikta neseniai paskelbtoje valstybinio audito ataskaitoje „Valstybei priklausančio melioracijos turto priežiūra“.
 
Įsipareigojimus prižiūrėti melioracijos griovius prisiima paramos gavėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ ir priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“.
 
Per KPP įgyvendinimo laikotarpį pagal veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ pateikta 410 paraiškų, išmokėta 266,5 mln. Lt (77,18 mln. Eur) paramos. Pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ pateikta per 1 tūkst. paraiškų, išmokėta daugiau kaip 17 mln. Lt (apie 5 mln. Eur) paramos.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. spalio 30 d. 17:11