Paramos gavėjai įsigytą turtą privalo apdrausti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.10.08

Paramos gavėjai įsigytą turtą privalo apdrausti

Paramos gavėjai įsigytą turtą privalo apdrausti
Paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus ir norintys, kad projektų įgyvendinimo išlaidos būtų kompensuotos, turi laikytis teisės aktuose numatytų įsipareigojimų. Reikalaujama, kad pareiškėjai, vykdantys projektus pagal daugelį investicinių priemonių, apdraustų turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), administruodama Europos Sąjungos (ES) paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, susiduria su atvejais, kai šio įsipareigojimo nesilaikoma. Turto neapdraudusiems paramos gavėjams taikomos sankcijos.
 
Primename, kad paramos lėšomis įgytas ar sukurtas turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų (išskyrus vagystę), o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas.
 
Reikalavimas apdrausti turtą gali būti netaikomas tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus.
 
Norėdami išvengti pažeidimų ir su jais susijusių sankcijų, projektų vykdytojai turi laikytis pasirašytų paramos sutarčių nuostatų bei prisiimtų įsipareigojimų, o kilus klausimų ar neaiškumų nedelsdami kreiptis į NMA.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. spalio 8 d. 15:41