Paramos galima kreiptis turint ir 0,5 ha žemės ūkio valdą Natura 2000 teritorijoje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.06.13

Paramos galima kreiptis turint ir 0,5 ha žemės ūkio valdą Natura 2000 teritorijoje

Paramos galima kreiptis turint ir 0,5 ha žemės ūkio valdą Natura 2000 teritorijoje
Primename, kad iki šių metų birželio 15 d. (pavėluotai – iki liepos 10 d.) kartu su žemės ūkio naudmenų deklaracijomis dar galima teikti paraiškas pagal kai kurias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones.
 
Paramos iki nurodytos datos taip pat gali kreiptis ūkininkaujantys Natura 2000 teritorijoje. Mažiausias žemės ūkio naudmenų plotas, patenkantis į Natura 2000 teritoriją, kuriam taikomi papildomi ūkinės veiklos apribojimai ir už kurį gali būti mokama kompensacinė išmoka pagal priemonę Natura 2000, gali būti 0,5 ha dydžio. Ši pareiškėjams palanki naujovė įsigaliojo 2012 m.
 
Pretenduojančių gauti išmokas pagal priemonę Natura 2000 pareiškėjo žemės ūkio valda arba jos dalis turi patekti į Natura 2000 teritoriją. (Natura 2000 teritorijos yra skelbiamos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.vstt.lt.)
 
Atkreiptinas dėmesys į paramos apribojimus. Pareiškėjai, siekiantys paramos pagal priemonę „Natura 2000 žemės ūkyje“, negali prašyti paramos už tuos pačius paraiškoje deklaruojamus laukus pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas: „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Šlapynių tvarkymas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“, „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“, „Kraštovaizdžio elementų valdoje (gyvatvorių) tvarkymas“, „Melioracijos griovių tvarkymas“, ir programą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, taip pat nacionalinių kompensacijų dėl veiklos apribojimų nacionalinėse saugomose teritorijose.
 
KPP priemonės įgyvendinimo taisykles „Natura 2000 žemės ūkyje“ galima rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:01