Paramos administravimo skaidrumu rūpinasi vis daugiau žmonių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.09.30

Paramos administravimo skaidrumu rūpinasi vis daugiau žmonių

Paramos administravimo skaidrumu rūpinasi vis daugiau žmonių
Paramos administravimo skaidrumas – būtina sąlyga efektyviam Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos valstybės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą paskirstymui ir įsisavinimui. Siekiant geriausių rezultatų, prireikia ne tik Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) darbuotojų profesionalumo, bet ir visuomenės pagalbos. NMA „Pasitikėjimo linija“ yra viena iš prevencinių priemonių, padedanti administruoti ES paramą.
 
Pranešančių nemažėja
 
Naudojantis „Pasitikėjimo linija“, NMA darbuotojus galima informuoti apie asmenų, gaunančių ar pretenduojančių gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei galimus piktnaudžiavimo atvejus.
 
Statistika atskleidžia, kad per pastaruosius 9 metus „Pasitikėjimo linijos“  pranešimų skaičius išaugo daugiau nei tris kartus, o jos populiarumas ir toliau didėja. Šiemet rugsėjo mėnesį užfiksuoti  623 pranešimai, o tai yra 105 pranešimais daugiau nei pernai tuo pačiu metu.
 
Nors NMA darbuotojai sulaukia vidutiniškai 50 pranešimų per mėnesį, didžiausias aktyvumas pastebimas vasarą bei rudenį – patikrų rengimo sezono metu. Pavyzdžiui, sausio, vasario ir kovo mėnesiais užfiksuota vidutiniškai po 25 pranešimus per mėnesį, o įpusėjus vasarai, šis skaičius išaugo daugiau nei keturis kartus. Šis rugpjūtis buvo pats intensyviausias – sulaukta net 142 pranešimų.
 
„Pasitikėjimo linijos“ populiarumas auga, nes žmones įvairiais kanalais pasiekia vis išsamesnė informacija apie paramos administravimo reikalavimus. Taip pat prisideda augantis visuomenės supratimas, kad kova su neteisėtu paramos panaudojimu yra pilietinė pareiga, nes neskaidrus ES ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų įsisavinimas vienaip ar kitaip aktualus visai Lietuvos visuomenei, ne tik paramą tiesiogiai gaunantiems žmonėms.
 
„Pasitikėjimo linija“ pasiekiama visiems
 
„Pasitikėjimo linija“ galima pranešti ir apie galimai neskaidrią NMA darbuotojų veiklą. Susidūrusių su neskaidriais NMA darbuotojų veiksmais, kai reikalaujama atlygio, arba žinančių apie atvejus, kai asmuo siūlė kyšį, prašoma „Pasitikėjimo linijai“ pateikti kuo tikslesnį pranešimą.
 
Pasiekti „Pasitikėjimo liniją“ galima dviem būdais: paskambinus telefonu (8 5) 260 7901, kuriame įdiegtas autoatsakiklis, arba elektroniniu būdu – NMA interneto svetainėje www.nma.lt specialiai tam sukurtoje skiltyje.
 
 „Pasitikėjimo linijos“ administratorius pasiekia ir kitais būdais surinkta informacija. Pasitaiko, kad asmenys galimai neskaidraus paramos panaudojimo atvejus perduoda bendruoju NMA elektroniniu paštu, žodžiu arba NMA darbuotojų telefonu – tokiais būdais šiemet sulaukta 159 pranešimų.
 
Nepriklausomai nuo pranešimo pateikimo būdo, visa informacija yra išnagrinėjama. Visgi reikėtų pažymėti, kad pranešimai dėl seniūnijų, savivaldybių ir kitų institucijų darbuotojų kompetencijai priklausančių klausimų turėtų būti pateikiami atitinkamais kitų institucijų kontaktais, tačiau NMA „Pasitikėjimo linija“ gavus kitos institucijos kompetencijai priklausantį pranešimą, jis yra perduodamas.
 
Svarbu išklausyti autoatsakiklio žinutę
 
Paskambinęs į „Pasitikėjimo liniją“ žmogus pirmiausiai išgirs autoatsakiklio signalą ir turės iki pabaigos išklausyti įrašytą informacinį pranešimą. Tai padaryti svarbu, nes iki signalo pateikta informacija nėra įrašinėjama. Informacija apie galimus pažeidimus priimama bet kuriuo paros metu.
 
Į visus gautus pranešimus reaguojama operatyviai – NMA darbuotojai visus darbo metu gautus pranešimus užregistruoja tą pačią dieną, gautus nedarbo ar švenčių dienomis – kitą darbo dieną.
 
Laukiama tikslios informacijos
 
Visa per „Pasitikėjimo liniją“ gauta informacija NMA darbuotojams yra vienodai svarbi, todėl tikrinami be išimčių visi pranešimai. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kad tyrimas nėra inicijuojamas dėl netiksliai pateiktos informacijos.
 
Pateikiant pranešimą reikia kuo tiksliau nurodyti pilną galimai pažeidimą padariusio fizinio ar juridinio asmens vardą bei pavardę arba įmonės pavadinimą, pateiktį aiškų adresą ar vietos pavadinimą. Taip pat svarbu kiek įmanoma detaliau papasakoti apie pastebėtą pažeidimą. Vardo trumpiniai, informacija be lietuviškų raidžių ar netikslūs vietovardžiai apsunkina tolesnį tyrimą.
 
Idealus atvejis, kai pranešime pateikiami ir kontroliniai žemės sklypo numeriai, kai yra įmanoma pateikti valdos ar kadastrinio skyriaus numerius bei galimai pažeidimą padariusio žmogaus gimimo data. Be to, tikrintojams naudinga žinoti, ar galimai pažeidimą padaręs asmuo yra deklaruojamos žemės savininkas, ar žemę nuomoja.
 
Pažymėtina, kad NMA darbuotojai negali matyti skambinančiojo telefono numerio – „Pasitikėjimo linija“ visada garantuoja pranešėjo anonimiškumą. Visgi naudinga, kai pranešimą paliekantis asmuo palieka savo telefono numerį arba elektroninio pašto adresą. Su pranešėju gali būti susisiekta tuo atveju, jei tyrimą atliekančiam NMA darbuotojui prireiktų papildomos informacijos apie galimai nesąžiningą paramos gavėjų elgesį.
 
Pranešama ir dėl nenušienautų pievų
 
Praktika rodo, kad dažniausiai pranešama apie su plotinėmis priemonėmis susijusius galimus pažeidimus bei neatitikimus, geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų pažeidimus, pavyzdžiui, NMA darbuotojai informuojami apie laiku nenušienautas pievas, nesutvarkytą šieną, netinkamus gyvulių laikymo atvejus.
 
Be to, dažnai pasitaiko pranešimų apie galimai netikslų arba neteisėtą žemės ūkio naudmenų deklaravimą. Pavyzdžiui, informuojama, kad asmuo, deklaruojantis žemės plotus tiesioginėms išmokoms gauti, galimai neturi žemės nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų. Kaimo bendruomenės taip pat aktyviai dalyvauja paramos skirstymo skaidrumo užtikrinimo procese ir vis akyliau stebi projektų vykdymą, nes tai taip pat svarbu visai bendruomenei.  
 
Ypač vertinama bet kokia informacija apie galimus teisės aktų reikalavimų nesilaikymo atvejus, įgyvendinant investicinius projektus. Kiekvienais metais pasitaiko nemažai projektų rengimo ir vykdymo pažeidimų, ypatingai – vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
 
Pastebėti tokius pažeidimus nėra lengva, nes investicinių projektų apimtys gali siekti kelis milijonus, o pirkimo procedūros – itin sudėtingos. Todėl asmenys, turintys įtarimų dėl abejotino investicinių projektų skaidrumo ir viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų, raginami pasidalinti turima informacija.
 
Daugiau informacijos apie „Pasitikėjimo liniją“ galima rasti čia.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 09:54