Parama žvejų ir mokslininkų partnerystei
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.02.28

Parama žvejų ir mokslininkų partnerystei

Parama žvejų ir mokslininkų partnerystei
Nuo š. m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“.
 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksline veikla, moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, taip pat verslinės žvejybos įmonių asociacijos. Projektą gali įgyvendinti ne mažiau kaip 2 subjektai (pareiškėjas ir projekto partneris (-iai).
 
Parama skirta mokslininkų ir žvejų partnerystei stiprinti, t. y. skatinti technologinę plėtrą, inovacijas, didinti energijos vartojimo efektyvumą, gerinti keitimąsi žiniomis.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 150 000 Eur paramos lėšų. Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 70 000 Eur.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 2 d. 11:23