Parama viešosios infrastruktūros sutvarkymui – reikalinga
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.02

Parama viešosios infrastruktūros sutvarkymui – reikalinga

Parama viešosios infrastruktūros sutvarkymui – reikalinga
Šiandieną pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Šios paraiškos, teikiamos tik pagal jau patvirtintus projektinius pasiūlymus,  bus renkamos iki 2017 m. birželio 30 d.
 
Paraiškos bus priimamos NMA
 
Veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendinti skirta paramos suma siekia 36 056 319 eurų, o veiklos sričiai „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ – 5 792 400 eurų.
 
Parama pagal šias veiklos sritis galės būti teikiama tik toms savivaldybių administracijoms ir savivaldybių tarybų įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių projektiniai pasiūlymai, 2016 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais pateikti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atitinkamam teritoriniam skyriui, atliekančiam regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, buvo teigiamai įvertinti ir įtraukti į regiono plėtros tarybos patvirtintą prioritetinį regiono projektų sąrašą. Iš pateiktų 354 projektinių pasiūlymų buvo patvirtinti 298 daugiausia prioritetinių balų surinkusių projektų. Visus juos, pagal atskirus regionus, galima rasti čia.
 
Kiti tinkami finansuoti projektai yra rezerviniame sąraše ir galės būti patvirtinti likus nepanaudotų paramos lėšų.
 
Projektų įgyvendinimo laikas – 36 mėnesiai
 
Paraiškos pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus bus priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose skyriuose, taip pat naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt.
 
Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 200 000 Eur su PVM, o įgyvendinamo projekto vertė (su PVM) negali būti mažesnė kaip 15 000 Eur. Paramos lėšomis bus kompensuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, pareiškėjui prie projekto finansavimo prisidedant ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Pareiškėjai įgyvendinti projektą turės per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o projekto įgyvendinimo darbai turės būti pradėti per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Projektai atgaivins ir kaimo vietovių istoriją
 
Primename, kad pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ bus remiamas kaimo vietovėse esančios mažos apimties viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas. Jau dabar iš patvirtintuose projektiniuose pasiūlymuose nurodytos informacijos matyti, kad ši parama labai reikalinga, nes numatyta atlikti daugybė šiuos tikslus atitinkančių darbų:
 
43 projektuose numatyta nutiesti (sutvarkyti) kelius, gatves, šaligatvius,
58 – numatyta pastatų statyba, remontas ir pan.,
24 – numatyta sukurti (atnaujinti) poilsio ir sporto erdves,
94 – sutvarkyti viešąsias erdves,
19 – įrengti apšvietimą,
23 – išspręsti geriamojo vandens tiekimą,
18 – sutvarkyti nuotekas ir vandentvarką,
10 – nutiesti arba rekonstruoti pėsčiųjų, dviračių takus.

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ remiamas ir reikšmingais pripažintų istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę, memorialinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei saugomų teritorijų tvarkybos darbai, išsaugojimas, atkūrimas bei pritaikymas lankyti. Tokią veiklą įvykdyti savo projektiniuose pasiūlymuose numatė 10 skirtingų Lietuvos regionų pareiškėjų.
 
Tikimasi, jog sklandžiai įgyvendinus šiuos projektus, pastebimai pagražės kaimo gyventojų aplinka, pagerės gyvenimo sąlygos ir kokybė, bus patenkinti kaimo bendruomenių poreikiai.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 2 d. 13:26