Parama vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.04.10

Parama vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimui

Parama vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimui
Šių metų kovo 20 d. pradėtos rinkti paraiškos paramai pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ gauti. Paraiškas bus galima teikti du mėnesius, t. y. iki 2013 m. gegužės 20 d. Jų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą. Taip pat paraiškos priimamos ir pagal šios priemonės supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles.
 
Galimi pareiškėjai ir finansuojamos išlaidos
 
Paramos pagal antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ gali siekti fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys verslinės žvejybos veiklą Kuršių mariose, ir kuriems laivas priklauso nuosavybės teise ir yra įregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.
 
Paramos lėšomis finansuojamas vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas, darbo sąlygų, saugos žvejybos laivuose gerinimas, žuvų išteklių apsauga, sanitarinės sugautų žuvų laikymo sąlygos, seno žvejybos variklio keitimas nauju, neigiamo poveikio aplinkai mažinimas bei laimikio ir įrankių apsauga nuo laukinių plėšrūnų.
 
Paramos dydis
 
Didžiausia galima paramos suma vienam projektui pagal antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“, į kurią gali pretenduoti pareiškėjai, yra 500 000 Lt. Žvejybos laivų modernizavimo projektui įgyvendinti gali būti suteikiama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies (40 proc.) finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Atkreipiame dėmesį, kad supaprastinta tvarka pagal antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ didžiausia galima paramos suma vienam projektui negali viršyti 174 000 Lt.
Pagal supaprastintas įgyvendinimo taisykles skiriasi projekto vykdytojo finansuojamos dalies santykis:
 
  • kai numatoma modernizuoti žvejybos laivą, kurio bendras ilgis yra nuo 12 iki 24 metrų, projektui įgyvendinti gali būti suteikiama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų dydžio parama. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies finansavimą (60 proc.) turi užtikrinti paramos gavėjas;
  • kai numatoma modernizuoti žvejybos laivą, kurio bendras ilgis yra ne didesnis kaip 12 metrų, modernizavimo projektui įgyvendinti gali būti suteikiama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų dydžio parama. Likusios projekto išlaidų dalies finansavimą (40 proc.) turi užtikrinti paramos gavėjas;
  • kai žvejybos laivo modernizavimo projekte numatoma žvejybos laivo, kurio bendras ilgis yra nuo 12 iki 24 metrų, variklio pakeitimo išlaidos, tokioms išlaidoms finansuoti gali būti suteikiama iki 20 proc. visų tinkamų finansuoti variklio pakeitimo išlaidų dydžio parama. Likusios variklio pakeitimo išlaidų dalies (80 proc.) finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas;
  • kai žvejybos laivo modernizavimo projekte numatoma žvejybos laivo, kurio bendras ilgis yra ne didesnis kaip 12 metrų, variklio pakeitimo išlaidos, tokioms išlaidoms finansuoti gali būti suteikiama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti variklio pakeitimo išlaidų dydžio parama. Likusios variklio pakeitimo išlaidų dalies (60 proc.) finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Visi reikalavimai paramai gauti yra numatyti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srityje „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ bei šios priemonės supaprastintose įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:00