Parama verslui pasieks daugiau pareiškėjų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.14

Parama verslui pasieks daugiau pareiškėjų

Parama verslui pasieks daugiau pareiškėjų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) vertins papildomas ekonomine veikla užsiimančių ir naujai pateiktas ketinančių ja užsiimti kaimo gyventojų ir privačių juridinių asmenų pateiktas paraiškas.
 
Pradedamos vertinti norinčiųjų pradėti verslą paraiškos
 
Pradėtas paraiškų, gautų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kurios buvo renkamos 2016 m. lapkričio 2 d. – gruodžio 16 d., tinkamumo vertinimas.
 
Primename, kad pasibaigus paraiškų rinkimo terminui, paaiškėjo, kad su šiuo šaukimu pradėti verslą pasinaudodami parama pretenduoja 365 pareiškėjai. Jų prašoma bendra paramos suma sudarė 8 760 100 Eur, o kvietimui skirta suma – 3 000 000 Eur.
 
Sudarius pirminę prioritetinę eilę, buvo peržiūrėti 106-ių, surinkusių 100–81 prioritetinių atrankos balų, projektų prioritetai. Tai padarius paaiškėjo, kad, paskirsčius paramą minėtą balų skaičių surinkusiems projektams, ne visos kvietimui skirtos paramos lėšos bus panaudotos. Atkreiptinas dėmesys, jog, sudarius pirminę prioritetinę eilę, pirmiausia buvo įvertinta, ar paraiškose, kurios surinko 100-81 balą, tinkamai nurodyti prioritetiniai kriterijai ir tai, ar teisingai paskirti balai. Atlikus šį vertinimą buvo nustatyta nemažai neatitikimų, kurie įtakojo preliminarios eilės pasikeitimus.
 
Paramos verslui kurti ir plėtrai gali tikėtis dar 42 pareiškėjai
 
Jau pradedamos vertinti ir papildomos paraiškos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškos ekonominei veiklai kurti ir plėsti  buvo renkamos 2016 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 3 d. laikotarpiu.
 
Įvertinus iki 77 prioritetinių atrankos balų įskaitytinai surinkusias verslą norinčių kuri ir plėsti pareiškėjų paraiškas, taip pat nustatyta, kad lėšų liks ir kitiems pagal šią veiklos sritį numatomiems įgyvendinti projektams. Todėl šiuo metu pradedamos vertinti paraiškos, surinkusios 96–73 prioritetinius atrankos balus. Iš viso numatyta įvertinti 42 papildomas paraiškas.
 
Primename, kad pagal veiklos sritį buvo pateiktos 172 paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma yra daugiau nei 3 kartus didesnė už skirtąją – paprašyta 23 427 084 Eur, o buvo skirta 7 000 000 Eur paramos lėšų.
 
Kaip atliekamas prioritetų vertinimas
 
Pareiškėjams, kuriems kyla klausimų dėl pasikeitimų prioritetinėje eilėje, paaiškiname, kad pirmiausia vertinimui paskiriamos tik vienodą didžiausią balų skaičių surinkusios paraiškos, kurioms finansuoti pakanka lėšų. Atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams, sudaroma pirminė prioritetinė paraiškų vertinimo eilė, kurioje paraiškos išdėliojamos mažėjimo tvarka.
 
Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, paraiškose pateikta informacija yra nuosekliai tikrinama ir, atsižvelgiant į tikrinant gautą informaciją, eilė kinta.
 
Pabaigus vertinti pirmąją paraiškų imtį ir žinant kvietimui skirtų lėšų likutį, sprendžiama, ar turimo lėšų likučio pakanka kitoms vienodą balą surinkusioms paraiškoms. Jei lėšų likučio pakanka, atliekami tikslinimai pirmumo eilėje ir nustatomos kitos atitinkamą vienodą balų skaičių surinkusios paraiškos.
 
Naujos paraiškos gali būti pradėtos vertinti ir kitiems pareiškėjams išregistravus savo paraiškas.
 
Pateikiame lentelę, kurioje išdėstyta, kaip tikrinama atitiktis kiekvienam priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytam projektų atrankos kriterijui.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 14 d. 13:34