Parama verslo kūrimui ir plėtrai – pagal atnaujintas taisykles
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2011.10.17

Parama verslo kūrimui ir plėtrai – pagal atnaujintas taisykles

Parama verslo kūrimui ir plėtrai – pagal atnaujintas taisykles
Paraiškos paramai gauti priimamos nuo spalio 3 iki lapkričio 30 dienos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Labai mažoms įmonėms – naujovės
 
NMA Metodikų rengimo poskyrio vyriausioji specialistė Aistė Pelegrimaitė pasakojo, kad vienas iš bene didžiausių pakeitimų yra tai, kad kreiptis paramos pagal supaprastintas įgyvendinimo taisykles galės tiktai kaimo gyventojai – fiziniai asmenys, ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo deklaravę savo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.
 
Anksčiau pagal šią tvarką galėjo kreiptis ir labai mažos įmonės. Pastarosios, siekiančios gauti paramą pagal šią priemonę, ir toliau gali jos siekti, tačiau tik pagal įprastas taisykles.
 
Be to, mažoms įmonėms įvestas dar vienas reikalavimas. Anksčiau buvo numatyta, kad paraiškos pateikimo dieną joje ne mažiau kaip 50 procentų darbuotojų turėtų būti kaimo gyventojai. Dabar šis terminas pratęstas: šios sąlygos reikės laikytis ne tik pateikiant paraišką, bet ir per visą projekto kontrolės laikotarpį – penkerius arba septynerius (rizikingais laikomų projektų atveju) metus nuo sutarties pasirašymo datos.
 
Nauji reikalavimai ir dėl finansavimo
 
Pasak A. Pelegrimaitės, viena iš naujovių – skolintos lėšos gali sudaryti ne daugiau kaip 90 procentų projekto vertės (su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM)). Mažiausiai 10 procentų turi būti nuosavos pareiškėjo lėšos.
 
Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kad finansavimo šaltinio ieškoma jau pasirašius sutartį, o kartais paskolą atsisakydavo suteikti tiek bankai, tiek kiti galimi kreditoriai. Ši naujovė įvesta, kad iš anksto būtų užtikrintas projekto finansavimo šaltinis ir laiku panaudotos paramos lėšos. Skolintos lėšos turi būti pagrindžiamos su paramos paraiška pateikiant dokumentus, įrodančius paskolos suteikimo galimybę.
Iki paramos sutarties pasirašymo, jei projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, paramos gavėjas agentūrai turi pateikti pasirašytą paskolos sutartį ar susitarimą dėl paskolos suteikimo projekto daliai finansuoti arba raštu patvirtinti, kad projektą ar atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.
 
Jei projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, paramos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos sutarties pasirašymo terminas negali būti pratęstas. Paramos gavėjas, per 6 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos nepasirašęs paramos sutarties, praranda teisę gauti paramą projektui įgyvendinti.
Sumažinta projekto įgyvendinimo trukmė 
 
Nuo šio rudens mokėjimo prašymo pagal supaprastintas įgyvendinimo taisykles nebegalima teikti kartu su paraiška paramai gauti. Anksčiau tokia galimybė buvo sudaryta, tačiau dabar mokėjimo prašymai bus teikiami po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo.
 
Kita naujovė susijusi su projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Anksčiau projekto įgyvendinimo terminas siekė 36 mėnesius, o naujosiose taisyklėse numatytas tik 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos laikotarpis. Toks sprendimas priimtas siekiant, kad paramos gavėjai spėtų įgyvendinti projektus iki KPP programinio laikotarpio pabaigos.
 
Tradiciniams amatams – parama svaresnė
 
Maksimali paramos suma pagal įprastas priemonės įgyvendinimo taisykles vienam projektui siekia 690 560 litų, o pagal supaprastintas – 207 168 litus. Ir vienu, ir kitu atveju per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus ji negali viršyti 690 560 litų.
 
Šįmet pagal KPP priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ skirta 40 mln. litų. Iš viso 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu numatyta suma siekia 407,4 mln. litų.
 
Finansuojama yra iki 65 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus tuos projektus, kurie tiesiogiai susiję su tradicinių amatų kūrimu ir plėtra. Tokiu atveju finansavimo intensyvumas gali siekti iki 75 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Remiamų veiklų spektras – platus
 
Pasak A. Pelegrimaitės, paraiškas dėl paramos pareiškėjai turi pateikti individualiai. Tiek juridinio (įprastos tvarkos atveju), tiek fizinio (kreipiantis pagal supaprastintą tvarką) asmens paraiškos, pateiktos kartu su partneriais, nepriimamos.
 
„Remiamų ekonominių veiklų spektras – itin platus: nuo kalvystės, kasybos, ledų, nealkoholinių gėrimų, įvairių dirbinių gamybos, drabužių siuvimo, statybos, mažmeninės prekybos iki žirgų nuomos, kirpyklų, laidojimo biurų ir t. t.“, – vardija NMA specialistė. Atsirado ir naujų veiklų, pavyzdžiui, mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse.
 
Visas pagal KPP priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ remiamų veiklų sąrašas pateiktas įgyvendinimo taisyklių 1 priede.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 12:49