Paramą už plotus – privalu viešinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.04

Paramą už plotus – privalu viešinti

Paramą už plotus – privalu viešinti
Š. m. sausio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu papildytos Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) viešinimo taisyklės. Pakoreguotose taisyklėse nustatyta, kad viešinti paramą privalo dalyvaujantieji pagal su plotu susijusiose KPP priemonėse, jei gauta paramos suma viršija 10 tūkst. eurų.
 
Įpareigojimas viešinti paramą keliamas pareiškėjams pagal šias su plotu susijusias KPP priemones: „Investicijos į miško plotų plėtrą ir gyvybingumo gerinimą“ (veiklos sritis „Miško veisimas“), „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“,  „Ekologinis ūkininkavimas“,  „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ ir  „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, jei gauta paramos suma viršija 10 tūkst. Eur.
 
Taisyklėse nurodytos naudotinos viešinimo priemonės: plakatas, aiškinamasis stendas, informacinė lenta. Renkantis viešinimo priemones būtina atsižvelgti į gautos paramos sumą. Reikalavimai, kaip turi būti išdėstyta informacija, logotipai bei kiti būtini viešinimo elementai, pateikti KPP viešinimo taisyklėse. Šių taisyklių prieduose paramos gavėjai gali rasti ir viešinimo priemonių pavyzdžius.
 
Viešinimo priemonės įrengiamos pagal paramos gavėjo valdos centro ar deklaruotos nuolatinės gyvenamosios vietos adresą arba paremtame plote visuomenei gerai matomoje vietoje. Priemonės finansuojamos iš savų lėšų.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. vasario 8 d. 10:02