Parama ūkininkams dėl afrikinio kiaulių maro nuostolių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.30

Parama ūkininkams dėl afrikinio kiaulių maro nuostolių

Parama ūkininkams dėl afrikinio kiaulių maro nuostolių
Siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro (AKM) III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų 2017−2019 m. patirtus nuostolius ir stabilizuoti Lietuvos kiaulienos gamybos sektoriaus padėtį bei paskatinti  ekonominį tvarumą, buvo patvirtintos Paramos, siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtus nuostolius, taisyklės.
 
Kompensacijos bus mokamos už nuostolius, patirtus per laikotarpį nuo 2017 m.  rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Tuo atveju, jeigu lėšų sumokėti paramos gavėjams už apskaičiuotus nuostolius nepakaks, apskaičiuotos kompensuojamų nuostolių sumos bus proporcingai mažinamos, pritaikant mažinimo koeficientą.
 
Skaičiuojant patirtus nuostolius, bus vertinama:
  • kiekvieno individualaus AKM III zonoje ūkį turinčio kiaulių laikytojo už parduotas ir skerdykloje paskerstas aukščiausios, pirmos, antros, trečios ir ketvirtos gyvojo svorio kategorijos (atitinkama kategorija) kiaules gauta vidutinė kaina, ją palyginant su atitinkamo mėnesio vidutine Lietuvos atitinkamos kategorijos kiaulių supirkimo kaina, kuri apskaičiuota neįvertinant iš AKM III zonos supirktų kiaulių;
  • kiekvieno spermos centro per tam tikrą laikotarpį (180 kalendorinių dienų iki pradedant galioti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) įsakymui, nustatančiam prekybinius apribojimus) pagal jo išrašytas prekybos kuilių sperma PVM sąskaitas faktūras apskaičiuoti du rodikliai – vidutinis per vieną dieną realizuotos kuilių spermos dozių skaičius bei vidutinė vienos kuilių spermos dozės kaina;
  • kiekvieno veislyno užaugintų veislinių kiaulių, kurių negalėjo realizuoti dėl VMVT įsakymu nustatytų apribojimų prekybai kiaulėmis, skaičius ir vertė (įtraukiant ir vertę, gautą realizavus kiaules mėsai).
Dėl nuostolių kompensavimo gali kreiptis:
  • veislynų ir / ar spermos centrų, kuriems įvesti prekybiniai apribojimai taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31  d., atstovai;
  • kiaulių laikytojai, kurių parduotos kiaulės  paskerstos skerdyklose nuo 2017 m.  rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Norintys gauti kompensacijas turi užpildyti taisyklėse patvirtintas formas ir pateikti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo taisyklių įsigaliojimo dienos.
 
ŽŪIKVC, apskaičiavęs kiekvienam kiaulių laikytojui, spermos centrui ir veislynui kompensuotinus nuostolius, pateikia duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), kuri, vadovaudamasi Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka, šią paramą perves paramos gavėjams. 
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 30 d. 09:12